ຊົມ​ເຊີຍ​ເດັກ​ກະ​ຕັນ​ຍູ ຫາ​ລ້ຽງ​ແມ່ ທັງ​ເວັນ ແລະ ຄືນ ສຸດ​ລຳ​ບາກ ຫຼັງ​ພໍ່​ແຍກ​ທາງ!

ຊົມ​ເຊີຍ​ເດັກ​ກະ​ຕັນ​ຍູ ຫາ​ລ້ຽງ​ແມ່ ທັງ​ເວັນ ແລະ ຄືນ ສຸດ​ລຳ​ບາກ ຫຼັງ​ພໍ່​ແຍກ​ທາງ!

20th September 2020 0 By Admin