“ເຂດຊຸມຊົນຈະໜ້າຢູ່ ຖ້າຮ່ວມໃຈກັນປົກປັກຮັກສາ” ຊົມ​ເຊີຍ ປະຊາຊົນບ້ານຮ່ອງໄກ່ແກ້ວ ຮ່ວມກັບ ຄບຕ ຮ່ວມອະນາໄມລວມ

“ເຂດຊຸມຊົນຈະໜ້າຢູ່ ຖ້າຮ່ວມໃຈກັນປົກປັກຮັກສາ” ຊົມ​ເຊີຍ ປະຊາຊົນບ້ານຮ່ອງໄກ່ແກ້ວ ຮ່ວມກັບ ຄບຕ ຮ່ວມອະນາໄມລວມ

14th September 2020 0 By Admin