ບໍລິສັດ ສີສະເກດກໍ່ສ້າງ ຈຳກັດ ມອບເງິນ 50 ລ້ານກີບ ໃຫ້ຫ້ອງການສະຫະພັນແມ່ຍິງກອງທັບ

ບໍລິສັດ ສີສະເກດກໍ່ສ້າງ ຈຳກັດ ມອບເງິນ 50 ລ້ານກີບ ໃຫ້ຫ້ອງການສະຫະພັນແມ່ຍິງກອງທັບ

9th September 2020 0 By Admin