ວ້າວ! ຄັກແທ້ ລ້ຽງຫອຍຂົມໃນບໍ່ຊີເມັນ ສ້າງລາຍໄດ້ເກືອບ 15 ລ້ານຕໍ່ເດືອນ

ວ້າວ! ຄັກແທ້ ລ້ຽງຫອຍຂົມໃນບໍ່ຊີເມັນ ສ້າງລາຍໄດ້ເກືອບ 15 ລ້ານຕໍ່ເດືອນ

4th December 2019 0 By Admin

ຫອມຂົມ ເປັນສັດທີ່ມີຢູ່ຫຼາຍຕາມແຫຼ່ງນໍ້າທຳມະຊາດ ແລະ ເປັນອາຫານພື້ນບ້ານ ທີ່ຄົນສ່ວນໃຫຍ່ນຳມາບໍລິໂພກ. ແຕ່ປັດຈຸບັນນີ້ ຫຼາຍພື້ນທີ່ກໍ່ເລີ່ມຫາຍາກສະໜອງບໍ່ທັນຕໍ່ກຸ່ມຜູ້ບໍລິໂພກ. ສະນັ້ນ, ດັ່ງກ່າວຈຶ່ງເປັນອີກເຫດຜົນໜຶ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ມີການລ້ຽງ ເພື່ອນຳມາຈຳໜ່າຍດັ່ງຊາວກະສິກອນ ຈາກປະເທດໄທ ທີ່ລ້ຽງຫອຍຂົມໃນບໍ່ຊີເມັນ ທີ່ສ້າງລາຍຮັບເກືອບ 50.000 ບາດ ຫຼື ປະມານ 15 ລ້ານກີບຕໍ່ເດືອນ.


ທ່ານ ພົງສັກ ຊາວກະສິກອນ ທີ່ຫັນມາລ້ຽງຫອຍຂົມເພື່ອຈຳໜ່າຍເຜີຍວ່າ: ການຫັນມາລ້ຽງຫອຍຂົມ ແມ່ນເລີ່ມຈາກຕົນເອງໄປຊອກເລາະງົມຫອຍຂົມຕາມແຫຼ່ງນໍ້າທຳມະຊາດ ເພື່ອມາເຮັດອາຫານ. ຈາກນັ້ນ, ເມື່ອງົມຫອຍມາໄດ້ແລ້ວ ກໍ່ເອົາມາໃສ່ໄວ້ໃນບໍ່ຊີເມັນເພື່ອມາເຮັດອາຫານ. ແຕ່ຜົນປາກົດວ່າ ຫອຍຂົມອອກລູກເປັນຈຳນວນຫຼາຍ ແລະ ໃຫຍ່ໄວ. ຈາກຈຸດດັ່ງກ່າວກາຍເປັນໄອເດຍເລີ່ມຕົ້ນຂອງການລ້ຽງ ຫອມຂົມໃນບໍ່ຊີເມັນດັ່ງທີ່ເຫັນ.


ພົງສັກ ກ່າວຕື່ວ່າ: ຈາກການທົດລອງລ້ຽງຫອຍຂົມໃນບໍ່ຊີເມັນ ພົບວ່າໂອກາດລອດຊີວິດສູງກວ່າ ການລ້ຽງໃນກະຊັງ ຫຼື ໃນດິນ. ສຳລັບອາຫານທີ່ລ້ຽງຫອຍຂົມຈະລ້ຽງດ້ວຍໄຄຫິນ ແລະ ເສີມດ້ວຍອາຫານປາດຸກບົດລະອຽດປະສົມກັບເຂົ້າໜຽວ ເຊິ່ງສູດອາຫານນີ້ຈະຊ່ວຍໃຫ້ຫອຍຂົມໃຫຍ່ໄວກວ່າຫອຍຂົມທຳມະຊາດເຖິງ 1 ເດືອນ. ສຳລັບພື້ນທີ່ລ້ຽງຫອຍຂົມ ມີທັງໝົດ 12 ບໍ່, ບໍ່ລ້ຽງປານິນອີກ 1 ບໍ່ ຂະໜາດ 10×20 ແມັດ. ພາຍໃນໄລຍະເວລາ 2 ປີ ທີ່ລ້ຽງຫອຍຂົມ ສາມາດສ້າງລາຍໄດ້ທຸກເດືອນບໍ່ຕໍ່າກວ່າ 48.000 ບາດ ຫຼື ປະມານ 14 ລ້ານກີບ.


ພົງສັກ ບອກວ່າ: ວິທີລ້ຽງຫອຍຂົມໃນບໍ່ຊີເມັນ ຂັ້ນຕອນທຳອິດຖອກປູນທີ່ພື້ນບໍ່ຊີເມັນ ຈົນປິດສະໜິດທົດລອງບໍ່ໃຫ້ນໍ້າຮົ່ວຊຶມອອກ. ຈາກນັ້ນ, ຕໍ່ທໍ່ລະບາຍນໍ້າໄວ້ດ້ານຊ້າງບໍ່ ໃຫ້ມີລັກສະນະເປັນກຽວໝຸນມີຝາປິດ. ຈາກນັ້ນ, ຖອກນໍ້າສະອາດລົງໄປພ້ອມກັບຊອຍຕົ້ນກວ້າຍແບບຫຍາບໆລົງໄປແຊ່ປະມານ 1 ອາທິດ ເພື່ອໃຫ້ນໍ້າຢາປູນຊຶມອອກຈາກນໍ້າໃຫ້ໝົດ ຖ້າບໍ່ເຮັດແບບນັ້ນ ຈະເຮັດໃຫ້ຫອຍຂົມບໍ່ສາມາດຢູ່ລອດໄດ້.


ຜ່ານໄປ 1 ອາທິດ ໃຫ້ພອກດິນໜຽວໜາປະມານ 1 ນິ້ວ ແລະ ນໍາຝອຍເປືອກໝາກພ້າວໃສ່ຕາມຫຼັງ ເພື່ອໃຫ້ເປັນອາຫານຫອຍຂົມ ເມື່ອສຳເລັດແລ້ວ ກໍ່ເອົາຫອຍຂົມລົງລ້ຽງໃນບໍ່ໄດ້. ການນຳຫອຍຂົມມາລ້ຽງ ຢ່າປ່ອຍຫອຍຂົມໃນບໍ່ດຽວຫຼາຍເກີນໄປ ໃຫ້ລ້ຽງບໍ່ລະປະມານ 3-5 ກິໂລ. ຈາກນັ້ນ, ໃສ່ນໍ້າສະອາດລົງໄປອີກປະມານ 20-30 ຊັງຕີແມັດ ເມື່ອນໍ້ານິ້ງດີແລ້ວໃຫ້ໃສ່ນໍ້າເພີ່ມອີກ 20-30 ຊັງຕີແມັດ (ລວມແລ້ວໃສ່ນໍ້າສູງປະມານ 50 ຊັງຕີແມັດ)  ເຊິ່ງວິທີການທັງໝົດ ຈະຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ນໍ້າໃນບໍ່ຊີເມັນໃສບໍ່ຂຸ່ນ ເພາະການລ້ຽງຫອຍຂົມນັ້ນ ຕ້ອງລ້ຽງດ້ວຍນໍ້າສະອາດ, ບໍ່ຕ້ອງສະອາດ ຖ້ານໍ້າຂຸ່ນຫອຍຂົມຈະບໍ່ຍອກມິນອາຫານດົນເຖິງ 3 ວັນ.


ການປ່ຽນນໍ້າ: ຕ້ອງປ່ຽນນໍ້າ 1 ຄັ້ງຕໍ່ເດືອນ ວິທີການປ່ຽນນໍ້າຄື ການເປີດຝາກຽວທໍ່ລະບາຍອອກ ຕ້ອງນໍາຕາໜ່າງປິດບໍລິເວນທໍ່ປ່ອຍນໍ້າທຸກຄັ້ງ ແລະ ລໍຖ້າຈົນນໍ້າອອກໝົດ ແລ້ວຄ່ອຍໆໃສ່ນໍ້າລົງໄປໃໝ່ ຄືກັນກັບໃສ່ຕອນທຳອິດ.


ຂໍ້ແນະນຳ: ບໍ່ຄວນໃສ່ນໍ້າປະປາໂດຍກົງ ເພາະມີຄລໍຣີນ ຕ້ອງປະນໍ້າໄວ້ໃຫ້ຄລໍຣີນໝົດກ່ອນ ແລະ ຢ່າໃຫ້ຫອມຂົມຖືກເກືອເດັດຂາດ ເພາະອາດເຮັດໃຫ້ຕາຍໄດ້. ຄວນປ່ອຍປາຫາງນົກຍູງລົງໄປໃນບໍ່ຫອຍຂົມນຳ ເພື່ອຊ່ວຍກິນລູກນໍ້າ ທີ່ມາລົບກວນຫອຍຂົມ ເຊິ່ງອາດເປັນສາເຫດໃຫ້ຫອມຂົມເປັນພະຍາດ


ສຳລັບການເກັບຫອມຂົມ: ເມື່ອລ້ຽງຫອມຂົມໄດ້ປະມານ 3 ເດືອນ ໃຫ້ແຍກຫອມຂົມອອກບາງສ່ວນໄວ້ອີກບໍ່ໜຶ່ງ ເພື່ອຂະຫຍາຍສາຍພັນ, ສ່ວນບໍ່ເກົ່າໃຫ້ລ້ຽງຕໍ່ໄປອີກ 2 ເດືອນ ຈຶ່ງສາມາດຈັບຈໍາໜ່າຍໄດ້


ການລ້ຽງຫອຍຂົມ 12 ບໍ່ ໂດຍໃຊ້ພື້ນທີ່ທັງໝົດພຽງ 5×10 ແມັດ ເທົ່ານັ້ນ ໂດຍ 6 ບໍ່ທໍາອິດ ສາມາດເກັບຫອຍຂົມໄດ້ທັງໝົດ 50 ກິໂລກຣາມ ດົນເຖິງ 6 ເດືອນ. ເມື່ອຕັກໝົດກໍ່ປ່ອຍຊຸດໃໝ່ລົງທັນທີ ແລະ ຈັບຫອຍອີກ 6 ບໍ່ ໃນຊ່ວງເຄິ່ງປີຫຼັງ ວົງວຽນກັນແບບນີ້ຕະຫຼອດ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ມີລາຍໄດ້ເຂົ້າເຮືອນທຸກໆມື້ ພົງສັກ ກ່າວ.

 

ຂໍ້ມູນ: nationtv