ດ່ວນ! ແຈ້ງປິດນໍ້າ 3 ເມືອງ ກວມ 13 ບ້ານ ກຽມໂຕ່ງ​ນ້ຳ​ໄວ້​ເລີຍ

ດ່ວນ! ແຈ້ງປິດນໍ້າ 3 ເມືອງ ກວມ 13 ບ້ານ ກຽມໂຕ່ງ​ນ້ຳ​ໄວ້​ເລີຍ

1st September 2020 0 By Admin

​ກຽມໂຕ່ງນ້ຳໄວ‼️ ນ້ຳປະປານະຄອນຫຼວງ ແຈ້ງການປິດນໍ້າສ້ອມແປງ 3 ເມືອງ ກວມ 13 ບ້ານ 3 ກັນຍານີ້

ໃນວັນທີ 3 ກັນຍາ 2020 ແຕ່ເວລາ 09:00-16:00 ໂມງຈະສ້ອມແປງນໍ້າຮົ່ວ ແລະ ປ່ຽນຖ່າຍປະຕູນໍ້າ ທ່ານໃດທີ່ຢູ່ໃນຂອບເຂດບັນດາບ້ານລຸ່ມນີ້ ໃຫ້ກະກຽມໂຕ່ງນໍ້າໄວ້ຄື:

ເມືອງຈັນທະບູລີ ມີບ້ານ ໂພນຕ້ອງສະຫວາດ, ໜອງທາໃຕ້, ໂພນຕ້ອງຈອມມະນີ, ດອນແດງ, ໜອງທາເໜືອ.​

ເມືອງໄຊເສດຖາມີ: ບ້ານ ໂພນພະເນົາ, ຈອມມະນີ, ໂພນສະຫວ່າງ.

ເມືອງສີໂຄດຕະບອງ: ບ້ານ ໜອງແຕ່ງເໜືອ-ໃຕ້, ຈັນສະຫວ່າງ, ຈຳປາ, ວຽງຄຳ.​
ສອບຖາມເພີ່ມເຕີມສາຍດ່ວນ: 1169 ☎️