ການກໍ່ສ້າງສະໜາມບິນໜອງຄ້າງ ຍັງຂາດງົບປະມານອີກ 9,5 ລ້ານໂດລາ ກຽມສະເໜີລັດຖະບານອະນຸມັດເພີ່ມ

ການກໍ່ສ້າງສະໜາມບິນໜອງຄ້າງ ຍັງຂາດງົບປະມານອີກ 9,5 ລ້ານໂດລາ ກຽມສະເໜີລັດຖະບານອະນຸມັດເພີ່ມ

31st August 2020 0 By Admin

ອີງຕາມລາຍງານຂອງ ທ່ານ ສີນະຄອນ ໄຊຍະວັນສີ ຮອງຫົວໜ້າຄຸ້ມຄອງໂຄງການກໍ່ສ້າງສະໜາມບິນໜອງຄ້າງ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ມາຮອດປັດຈຸບັນການກໍ່ສ້າງສະໜາມບິນໜອງຄ້າງປະຕິບັດສໍາເລັດ 92,34% ໃນຂະນະດຽວກັນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕົວຈິງໂຄງການດັ່ງກ່າວໄດ້ເກີດມີວຽກເພີ່ມຈໍານວນໜຶ່ງທີ່ມີບໍລິມາດເກີນຢູ່ໃນສັນຍາ, ຊຶ່ງມີຄວາມຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ມີຄວາມປອດໄພໃນການນໍາໃຊ້ສະໜາມບິນ, ຊຶ່ງຈະຕ້ອງລໍຖ້າຝ່າຍເຈົ້າຂອງໂຄງການອະນຸມັດບັນດາໜ້າວຽກ ແລະ ມູນຄ່າວຽກເພີ່ມດັ່ງກ່າວຍ້ອນສາເຫດດັ່ງກ່າວ ບວກກັບການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ບໍລິສັດຜູ້ຮັບເໝົາກໍ່ສ້າງ, ຈຶ່ງຢຸດຕິການກໍ່ສ້າງຊົ່ວຄາວເລີ່ມແຕ່ທ້າຍເດືອນມີນາ 2020 ຈົນມາຮອດປັດຈຸບັນ.


ສາເຫດທີ່ພາໃຫ້ມີວຽກເພີ່ມໃນເວລາລົງມືຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການສໍາຫຼວດ-ອອກແບບ ໃນເບື້ອງຕົ້ນເຫັນວ່າບໍລິສັດທີ່ປຶກສາໂຄງການໄດ້ສໍາຫຼວດເກັບກໍາຂໍ້ມູນ ໃນຂອບເຂດບໍລິເວນພື້ນທີ່ການກໍ່ສ້າງໂຄງລ່າງຂອງສະໜາມບິນເທົ່ານັ້ນ ລວມທັງການອອກແບບສໍາລັບການບິນຂຶ້ນ-ລົງຂອງເຮືອບິນໃນທິດທາງດຽວເປັນຫຼັກ, ຊຶ່ງໄລຍະນັ້ນແມ່ນມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການເຂົ້າຫາພື້ນທີ່ເພື່ອດໍາເນີນການສໍາຫຼວດ, ຍ້ອນພື້ນທີ່ເປັນພູສູງບໍ່ສາມາດດໍາເນີນການສໍາຫຼວດ ເກັບກູ້ລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ.


ຜ່ານການກວດສອບພາກສະໜາມຕົວຈິງບັນດາໜ້າວຽກ ແລະ ມູນຄ່າເພີ່ມແມ່ນມີຄວາມຈິງ, ມີແບບແຕ້ມເຕັກນິກກໍ່ສ້າງລະອຽດຖືກຕ້ອງເໝາະສົມຕາມການຄິດໄລ່ຂອງບໍລິສັດທີ່ປຶກສາໂຄງການ ແລະ ຮັບຮອງຈາກຫົວໜ້າໂຄງການ, ຈໍານວນບໍລິມາດຕັດດິນທີ່ເປັນວຽກເພີ່ມທັງໝົດ 4.795.230 ແມັດກ້ອນຕົກເປັນມູນຄ່າ 13.479.206 ໂດລາສະຫະລັດ ແລະ ວຽກເພີ່ມຕິດຕັ້ງດອກໄຟຟັງລົງໜ້າທາງແລ່ນຂຶ້ນ-ລົງຕົກເປັນມູນຄ່າ 6.017 ໂດລາສະຫະລັດ, ກໍ່ສ້າງລະບົບນໍ້າປະປາຕົກເປັນມູນຄ່າ 13,38 ຕື້ກີບ ຫຼື ປະມານ 1.500.000 ໂດລາສະຫະລັດ ຊຶ່ງລວມບັນດາໜ້າວຽກດັ່ງກ່າວມູນຄ່າທັງໝົດ 14.985.233 ໂດລາສະຫະລັດ.


ນອກຈາກນັ້ນ, ກໍ່ຍັງມີເງິນຄັງແຮໂຄງການລວມກັບໜ້າວຽກທີ່ບໍ່ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແມ່ນຍັງມີຈໍານວນ 5.027.074 ໂດລາສະຫະລັດ. ສະນັ້ນ, ເມື່ອຫັກລົບແລ້ວຍັງເຫັນວ່າມູນຄ່າວຽກທັງໝົດຂອງໂຄງການກໍ່ສ້າງສະໜາມບິນໜອງຄ້າງແມ່ນຍັງບໍ່ພຽງພໍຈໍານວນ 9.535.424 ໂດລາສະຫະລັດ. ຕໍ່ກັບຄວາມຕ້ອງການທາງດ້ານງົບປະມານຜູ້ຮັບຜິດຊອບໂຄງການຈຶ່ງສະເໜີລັດຖະບານພິຈາລະນາ ແລະ ອະນຸມັດມູນຄ່າເພີ່ມທີ່ບໍ່ພຽງພໍ ຈໍານວນ 9.535.424 ໂດລາສະຫະລັດ

ຈາກ: InsideLaos