1 ພາບ ລ້ານ​ຄວາມ​ໝາຍ! ​​ມາ​ຊ່ວຍ​ພໍ່​ແມ່​ຂາຍ​ເຄື່ອງ ຍາດ​ເວ​ລາ​ຕອນ​ຫວ່າງ​ຮຽນ​ໜັງ​ສື​ພ້ອມ ຊົມ​ເຊີຍ​ເດັກ​ນ້ອຍ​ຄົນ​ນີ້

1 ພາບ ລ້ານ​ຄວາມ​ໝາຍ! ​​ມາ​ຊ່ວຍ​ພໍ່​ແມ່​ຂາຍ​ເຄື່ອງ ຍາດ​ເວ​ລາ​ຕອນ​ຫວ່າງ​ຮຽນ​ໜັງ​ສື​ພ້ອມ ຊົມ​ເຊີຍ​ເດັກ​ນ້ອຍ​ຄົນ​ນີ້

31st August 2020 0 By Admin