ສາວ​ພອນ​ວ່າ​ແນວ​ໃດ ເອື້ອຍ​ນ້ອງ​ກັນ​ເບາະ ເຂົາ​ວ່າ​ນີ້​ແມ່ນ ຄົນ​ດັງ​ຢູ່​ຫວຽດ​ນາມ

ສາວ​ພອນ​ວ່າ​ແນວ​ໃດ ເອື້ອຍ​ນ້ອງ​ກັນ​ເບາະ ເຂົາ​ວ່າ​ນີ້​ແມ່ນ ຄົນ​ດັງ​ຢູ່​ຫວຽດ​ນາມ

30th August 2020 0 By Admin