ສາວ​ພອນ​ວ່າ​ແນວ​ໃດ ເອື້ອຍ​ນ້ອງ​ກັນ​ເບາະ ເຂົາ​ວ່າ​ນີ້​ແມ່ນ ຄົນ​ດັງ​ຢູ່​ຫວຽດ​ນາມ

ສາວ​ພອນ​ວ່າ​ແນວ​ໃດ ເອື້ອຍ​ນ້ອງ​ກັນ​ເບາະ ເຂົາ​ວ່າ​ນີ້​ແມ່ນ ຄົນ​ດັງ​ຢູ່​ຫວຽດ​ນາມ

30th August 2020 0 By Admin

​ໜ້າ​ຕາ ທ່າ​ທາງ​ຄ້າຍໆ ສາວ​ພອນ​ເລີຍ

ສາວ​ພອນ

ສຳ​ລັບ​ສາວ​ຫຍັງ​ກະ​ບໍ່​ຮູ້​ຊື່ ເພິ່ນບອກວ່າ​ແມ່ນ​ຄົນ​ດັງ​ຫວຽດ​ນາມ

ແຕ່ງ​ເຄື່ອງ​ບໍ່​ທຳ​ມະ​ດາ

ວ້າວ

ສາວ​ສະ​ກ້ອຍ

.

ທ່າ​ໂພ​ສ​ບໍ່​ທຳ​ມະ​ດາ

ຈາກ: ຫວຽດ​ນາມ