​ກຳ​ລັງ​ເປັນ​ກະ​ແສ​ໃນ​ໄທ ຜູ້​ຊາຍໃສ່​ເສື້ອ​ບານ​ເຕະ​ອອກ​ເຮືອນ ບໍ່​ແມ່ນ​ແຟ​ຊັນ ເກີບ​ອີ່​ເຕະ​ຍ່າງ​ຢູ່​ຫ້າງ​ກໍ​່ບໍ່​ຄວນ!

​ກຳ​ລັງ​ເປັນ​ກະ​ແສ​ໃນ​ໄທ ຜູ້​ຊາຍໃສ່​ເສື້ອ​ບານ​ເຕະ​ອອກ​ເຮືອນ ບໍ່​ແມ່ນ​ແຟ​ຊັນ ເກີບ​ອີ່​ເຕະ​ຍ່າງ​ຢູ່​ຫ້າງ​ກໍ​່ບໍ່​ຄວນ!

29th August 2020 0 By Admin