ພັດທະນາໃໝ່ ! ປັດ​ຈຸ​ບັນກຽມຍົກຍ້າຍຊາວຄ້າ-ຂາຍອອກຈາກຕຶກເກົ່າຕະຫຼາດເຊົ້າ ມາຢູ່ຕຶກ ມໍ1 ແລະ ມໍ2

ພັດທະນາໃໝ່ ! ປັດ​ຈຸ​ບັນກຽມຍົກຍ້າຍຊາວຄ້າ-ຂາຍອອກຈາກຕຶກເກົ່າຕະຫຼາດເຊົ້າ ມາຢູ່ຕຶກ ມໍ1 ແລະ ມໍ2

29th August 2020 0 By Admin

ກຽມຍົກຍ້າຍຊາວຄ້າ-ຂາຍອອກຈາກຕຶກເກົ່າຕະຫຼາດເຊົ້າ ມາຢູ່ຕຶກ ມໍ1 ແລະ ມໍ2 ເພື່ອການ ພັດທະນາໃໝ່ !!!

ບໍລິສັດ ຮົວຊິນ ພັດທະນາ ຈຳກັດ ຊຶ່ງເປັນບໍລິສັດທີ່ໄດ້ຮັບສໍາປະທານພັດທະນາຕະຫຼາດເຊົ້າຕຶກເກົ່າ (ຕຶກໂຕ U) ກຽມຍົກຍ້າຍແມ່ຄ້າ-ພໍ່ຄ້າອອກຈາກຕຶກເກົ່າມາຄ້າ-ຂາຍຢູ່ຕຶກ ມໍ1 ແລະ ມໍ2

ເພື່ອກຽມກໍ່ສ້າງ ຫຼື ພັດທະນາໃນໄວໆນີ້ ຫຼັງຈາກທີ່ບໍລິສັດໄດ້ຮັບສໍາປະທານຕຶກດັ່ງກ່າວເປັນເວລາ 40 ປີ ຈາກລັດຖະບານ ທີ່ໄດ້ມີການເຊັນສັນຍາສໍາປະທານໃນເດືອນພຶດສະພາ 2020 ທີ່ຜ່ານມາ.

ການຍົກຍ້າຍ ຈະມີການຍົກເວັ້ນຄ່າເຊົ່າໃຫ້ ເປັນເວລາ 6 ເດືອນ ລວມໄລຍະການຍົກຍ້າຍ 3 ເດືອນ ເປັນ 9 ເດືອນ.

ສ່ວນຄ່າໄຟ ຄ່ານໍ້າ ແມ່ນໃຫ້ແມ່ຄ້າ ຈ່າຍເອງ.

ພາຍຫລັງ 9 ເດືອນ ຜູ້ພັດທະນາ ຈະເກັບຄ່າເຊົ່າ 50% ຈົນກ່ວາ ມື້ສ້າງຕຶກໃໝ່ ສໍາເລັດ.
ຈາກ: ວຽງຈັນທາຍ