ພັດທະນາໃໝ່ ! ປັດ​ຈຸ​ບັນກຽມຍົກຍ້າຍຊາວຄ້າ-ຂາຍອອກຈາກຕຶກເກົ່າຕະຫຼາດເຊົ້າ ມາຢູ່ຕຶກ ມໍ1 ແລະ ມໍ2

ພັດທະນາໃໝ່ ! ປັດ​ຈຸ​ບັນກຽມຍົກຍ້າຍຊາວຄ້າ-ຂາຍອອກຈາກຕຶກເກົ່າຕະຫຼາດເຊົ້າ ມາຢູ່ຕຶກ ມໍ1 ແລະ ມໍ2

29th August 2020 0 By Admin