ເລີ່ມແລ້ວເຊົ້ານີ້ ການສອບເສັງ ເຂົ້າຮຽນຢູ່ ມະຫາວິທະຍາໄລ ແຫ່ງຊາດ ເປັນ​ແນວ​ໃດ​ນ້ອງໆ

ເລີ່ມແລ້ວເຊົ້ານີ້ ການສອບເສັງ ເຂົ້າຮຽນຢູ່ ມະຫາວິທະຍາໄລ ແຫ່ງຊາດ ເປັນ​ແນວ​ໃດ​ນ້ອງໆ

29th August 2020 0 By Admin

ການສອບເສັງ ເຂົ້າຮຽນຢູ່ ມະຫາວິທະຍາໄລ ແຫ່ງຊາດ, ມະຫາວິທະຍາໄລ ອັນດັບ1 ຂອງ ສປປ ລາວ

ເລີ່ມຕົ້ນ ຂຶ້ນແລ້ວ ເຊົ້ານີ້ ວັນທີ 29/08/2020 ຢູ່ ວິທະຍາເຂດ ດົງໂດກ !!!

ວິຊາສອບເສັງ ທີ່ຜ່ານພົ້ນໄປ ເຊົ້ານີ້ ແມ່ນວິຊາ ຄະນິດສາດ ແລະ ວິຊາ ພາສາລາວ/ວັນນະຄະດີ.
ເປັນແນວໃດ ບົດເສັງ ອອກຢາກບໍ່ ?