ແຊໄປ! ຢາພື້ນເມຶອງ ເກີດຕາມຮົ້ວ “ຜັກຕຳນີນ” ຢາດີປວດຫລັງປວດແອວ, ຂັບ​ເລືອດ, ເສີມ​ກຳ​ລັງ​ໃຫ້​ທ່ານ​ຊາຍ

ແຊໄປ! ຢາພື້ນເມຶອງ ເກີດຕາມຮົ້ວ “ຜັກຕຳນີນ” ຢາດີປວດຫລັງປວດແອວ, ຂັບ​ເລືອດ, ເສີມ​ກຳ​ລັງ​ໃຫ້​ທ່ານ​ຊາຍ

29th August 2020 0 By Admin

ສັບ​ພະ​ຄຸນ​ຂອງ​ຜັກ​ໃກ້​ເຮືອນ ແຄມ​ຮົ້ວ​ຢ່າງ ຜັກ​ຕຳ​ນິນ ຕົ້ນ​ຕຳ​ນິນ ທີ່ຫຼາຍ​ຄົນ​ຍັງ​ບໍ່​ເຄີຍ​ຮູ້ ມື້​ນີ້​ມາ​ຮູ້​ສັບ​ພະ​ຄຸນ​ຂອງ​ຕົ້ນ​ຕຳ​ນິນ​ທຸກ​ສ່ວນ​ແລ້ວ​ແຕ່​ເປັນ​ຢາ​ດີ

1 ເປັນຢາດີປວດຫລັງປວດແອວ
2 ເປັນຢາລຳລຸງສາຍຕາສັນຝ່າມົວ
3 ເປັນຢາຮັກສາແລ້ວຂັບລະດູຂອງເພດຍິງ
4 ເປັນຢາດີແກ້ບຳລຸງເພດເສື່ອມສຳລັບທ່ານຊາຍ
5 ເປັນຢາເຮັດໃຫ້ອາລົມດີຜ່ອນຄາຍກ້າມເນຶ້ອສະບາຍຕົນໂຕ

ວິທີງ່າຍໆ​ຕ່​ທ​ນີ້:
ເມຶ່ອທ່ານເຈັບແອວປວດຫລັງຢາກລອງເບິ່ງຂໍແນະນຳໃຫ້ໄປຂຸດເອົາຮາກກົກຕຳນີນກີນຍອດມັນ, ໃຫ້ນຳເອົາຮາກຂອງມັນມາຕາມສົມຄວນຊ່ຳກຳມືໜຶ່ງກະໄດ້ແລ້ວລ້າງໃຫ້ສະອາດສໍເອົາຜິວຫຼືກາບທາງນອກຫົວມັນອອກແລ້ວນຳໄປຕາກແດດໄວ້ ແຫ້ງແລ້ວໃຫ້ນຳມາບອງໃສ່ກັບນ້ຳເຫຼົ້າໜາຍເຫດນຳເຫຼົ້າທີ່ໃສ່ນັ້ນຕ້ອງໃຫ້ໃສ່ພໍປະມານເປັນຫວ່ານເປັນຢາ, ແລ້ວໃຫ້ເຕີມນ້ຳເຜິງສົດໃສ່ລົງໄປຕາມນ້ຳເຫຼົ້າບອງນັ້ນອີກເທຶ່ອຊ່ຳບວງຊົດແກງບ່ວງໜຶ່ງບອງໄວ້ປະມານ 45 ວັນ ຫຼື ສາມເດຶອນ

ວິທີກີນ:
ຜູ້ຍິງວັນໜຶ່ງໃຫ້ເປັກເທຶ່ອໜຶ່ງ-ຕອນເຊົ້າ ຜູ້ຊາຍວັນໜຶ່ງໃຫ້ເປັກສອງເທຶ່ອ ເຊົ້າ-ແລງເວລາຫວ່າງໆ, ຄຳເຕຶອນຢານີ້ຫ້າມໃຫ້ຜູ້ຍິງມີຄັນກີນຢ່າງເດັດຂາດ ຫຼື ກຳລັງຕັ້ງທອງເພາະຢາພວກນີ້ອາດມີຜົນຂ້າງຄຽງຕໍ່ຜູ້ຍິງມີຄັນອ່ອນເພຍງ່າຍແພ້ຢາຫ້າມເຮັດກີນເດີ

ໜາຍເຫດຢານີ້ອາຈານມາແນະນຳເປັນຢາເດີບໍ່ໄດ້ແນະນຳເປັນຂອງມືນເມົາເຈຕຕະນາໃຫ້ເປັນຢາ, ເອົາພໍປະມານບໍ່ໃຫ້ກີນຫຼາຍຕາມວິທີຕຳລາຂ້າງເທິງ, ຮັບຮອງເຫັນຜົນໄດ້ທັນຕາຖ້າທຳຕາມຫຼັກສູດທີ່ຖຶກຕ້ອງຕາມວິທີການ

ຈາກ: ມະໂຫສົດ ຢາລາວ ພູເຂົາຄວາຍ