ເຈົ້າຫນ້າທີ່ ກຸ່ມຫນອງດ້ວງໄດ້ເອົາຄົນເລ່ລ່ອນ ມອບໃຫ້ສູນສົງເຄາະ ສົມສະຫງ່າ ໃຜ​ໃຈ​ບຸນ​ຊ່ວຍ​ບໍ​ລິ​ຈາກ​ເຄື່ອງ​ເກົ່າ…

ເຈົ້າຫນ້າທີ່ ກຸ່ມຫນອງດ້ວງໄດ້ເອົາຄົນເລ່ລ່ອນ ມອບໃຫ້ສູນສົງເຄາະ ສົມສະຫງ່າ ໃຜ​ໃຈ​ບຸນ​ຊ່ວຍ​ບໍ​ລິ​ຈາກ​ເຄື່ອງ​ເກົ່າ…

28th August 2020 0 By Admin

ທາງເຈົ້າຫນ້າທີ່ ກຸ່ມຫນອງດ້ວງໄດ້ເອົາຄົນເລ່ລ່ອນ,ບໍ່ມີບ່ອນຢູ່ ຄົນອານາຖາ ຄົນເສຍຈິດ ມອບໃຫ້ສູນສົງເຄາະ ສົມສະຫງ່າ

ເພື່ອປິ່ນປົວ ທັງ​ນີ້ທ່ານໃດໃຈບຸນ ຢາກບໍລິຈາກເຄື່ອງນຸ່ງເກົ່າ ຫຼື ເຮັດໂຮງທານ ອາຫານ ກັບຄົນອານາຖາ ເລ່ລ່ອນ ບໍ່ມີບ່ອນຢູ່ອາໃສ
ມາບໍລິຈາກໄດ້ເດີ ຫຼື ມາບໍລິຈາກຢູ່ສູນສົງເຄາະ ສົມສະຫງ່າກໍໄດ້

.