ຊ໋ອກວົງການກິລາລາວ ທ່ານ ສົມສັກ ແກ້ວດາລາ ຂໍລາອອກຈາກສະຫະພັນບານເຕະແຫ່ງຊາດ

ຊ໋ອກວົງການກິລາລາວ ທ່ານ ສົມສັກ ແກ້ວດາລາ ຂໍລາອອກຈາກສະຫະພັນບານເຕະແຫ່ງຊາດ

2nd December 2019 0 By Admin

ອີງຕາມໜັງສືລາອອກຂອງ ທ່ານ ສົມສັກ ແກ້ວດາລາ ເຊິ່ງເປັນພະນັກງານສັງກັດພະແນກເຕັກນິກ ແລະພັດທະນາບານເຕະ, ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບແມ່ນເປັນຫົວໜ້າພັດທະນາບານເຕະພື້ນຖານ ໄດ້ເຂົ້າສັງກັດໃນສະຫະພັນບານເຕະແຫ່ງຊາດ (ສຕລ) ນັບແຕ່ປີ 2011-2013 ແລະ 2016-2019 ລວມເປັນໄລຍະເວລາ 7 ປີ ຖືເປັນຜູ້ໜຶ່ງທີ່ມີປະສົບການສົມຄວນໃນເວດວົງກິລາໂດຍສະເພາະບານເຕະ ເຊິ່ງມື້ນີ້ຕ້ອງຂຽນຈົດໝາຍຂໍລາອອກໃຫ້ເຫດຜົນວ່າ ເພື່ອມາປະກອບກິດຈະການພາຍໃນຄອບຄົວ.

ຕາມໃບແຈ້ງລາອອກ ໄດ້ລະບຸວ່າ: ຈຸດປະສົງໃນການລາອອກ ກໍ່ຄືສະຫຼະສິດໃນການເປັນພະນັກງານ ຂອງສະຫະພັນບານເຕະແຫ່ງຊາດລາວ ເພື່ອພັກຜ່ອນ ແລະປະຕິບັດພາລະກິດຂອງຄອບຄົວ ຕາມການວາງແຜນຂອງຊີວິດໃນໄວກ່ອນກະສຽນ.

ໃນໃບລາອອກ ທ່ານຍັງລະບຸວ່າ ແນວໃດກໍ່ຕາມຖ້າໂອກາດເໝາະສົມ ແລະ ທາງສະຫະພັນບານເຕະແຫ່ງຊາດມີຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການ ຕົນເອງກໍ່ພ້ອມຈະປະຕິບັດໜ້າທີ່ເປັນການວ່າຈ້າງ ຕາມທີ່ເຫັນສົມຄວນ.

ອີກປະການໜຶ່ງໃນອະນາຄົດກໍ່ຍັງຫວັງໄວ້ວ່າຕົນເອງຍັງຈະມີໂອກາດ ແລະພ້ອມກັບມາຮ່ວມວຽງານກັບທາງສະພາພັນບານເຕະແຫ່ງຊາດລາວອີກ ພາຍຫຼັງປະຕິບັດສຳເລັດພາລະກິດຄອບຄົວ.