ໜ້າ​ຫ່ວງ! ເດືອນກໍລະກົດ ເດືອນດຽວ ລາວ ຂາດດຸນການຄ້າ ປະມານ 47 ລ້ານໂດລ້າສະຫະລັດ !!!

ໜ້າ​ຫ່ວງ! ເດືອນກໍລະກົດ ເດືອນດຽວ ລາວ ຂາດດຸນການຄ້າ ປະມານ 47 ລ້ານໂດລ້າສະຫະລັດ !!!

27th August 2020 0 By Admin

ສູນຂໍ້ມູນຂ່າວທາງການຄ້າ, ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ເປີດເຜີຍວ່າ: ມູນຄ່າການນໍາເຂົ້າ ແລະ ສົ່ງອອກ ຂອງ ສປປ ລາວ ປະຈໍາເດືອນກໍລະກົດ 2020 ບັນລຸໄດ້ປະມານ 792 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ.

ໃນນັ້ນ, ມູນຄ່າການສົ່ງອອກ ມີປະມານ 372 ລ້ານໂດລາ, ມູນຄ່າການນໍາເຂົ້າ ມີປະມານ 419 ລ້ານໂດລາ ແລະ ຂາດດຸນການຄ້າປະມານ 47 ລ້ານໂດລາ.

5 ປະເທດທີ່ ສປປ ລາວ ສົ່ງອອກຫຼັກມີ ສປ ຈີນ 123 ລ້ານໂດລາ, ສສ ຫວຽດນາມ 90 ລ້ານໂດລາ, ໄທ 86 ລ້ານໂດລາ, ອິນເດຍ 9 ລ້ານໂດລາ ແລະ ຍີ່ປຸ່ນ 7 ລ້ານໂດລາ ແລະ 5 ປະເທດທີ່ນໍາເຂົ້າຫຼັກ ປະກອບມີໄທ ມູນຄ່າປະມານ 253 ລ້ານໂດລາ, ສປ ຈີນ 91 ລ້ານໂດລາ, ສສ ຫວຽດນາມ 44 ລ້ານໂດລາ, ຢີ່ປຸ່ນ 7 ລ້ານໂດລາ ແລະ ອາເມລິກາ 5 ລ້ານໂດລາ