ລາວ ມີຜູ້ຕິດເຊື້ອເຮສໄອວີ 1000 ກວ່າຄົນ ໃນ​ແຕ່​ລະ​ປີ

ລາວ ມີຜູ້ຕິດເຊື້ອເຮສໄອວີ 1000 ກວ່າຄົນ ໃນ​ແຕ່​ລະ​ປີ

27th August 2020 0 By Admin

ໂອກາດກ່າວຄໍາເຫັນຕໍ່ກອງປະຊຸມຄະນະກໍາມະການແຫ່ງຊາດຕ້ານເອສ ປະຈໍາປີ 2020 ທ່ານ ຮສ.ດຣ ບຸນກອງ ສີຫາວົງ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ປະທານຄະນະກໍາມະການແຫ່ງຊາດຕ້ານເອສ ກ່າວບາງຕອນວ່າ: ໃນທ່າມກາງບັນຍາກາດທີ່ພວກເຮົາໄດ້ພ້ອມກັນຕໍ່ສູ້, ຄວບຄຸມພະຍາດໂຄວິດ-19 ແລະ ສາມາດສະກັດກັ້ນບໍ່ໃຫ້ພະຍາດດັ່ງກ່າວແຜ່ລະບາດໃນ ສປປ ລາວ ຂອງພວກເຮົາໄວ້ໄດ້ ນັ້ນແມ່ນໄຊຊະນະອັນຍິ່ງໃຫຍ່ຂອງພວກເຮົາ ແລະ ກໍ່ແມ່ນຜົນສຳເລັດຂອງພວກເຮົາໝົດທຸກຄົນ.

.

ຄຽງຄູ່ກັບການຕໍ່ສູ້, ຄວບຄຸມພະຍາດໂຄວິດ-19 ພວກເຮົາກໍ່ຍັງສູ້ຊົນ ບັນລຸໃຫ້ໄດ້ເປົ້າໝາຍແບບເລັ່ງລັດ (Fast-Tract) ຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດຕ້ານເອດ (UNAIDS) ຄື: ພາຍໃນປີ 2020 ຈະຕ້ອງບັນລຸເປົ້າໝາຍໃໝ່ໃນການປິ່ນປົວໃຫ້ໄດ້ 90-90-90, ພາຍໃນປີ 2025 ບັນລຸໃຫ້ໄດ້ 95-95-95 ແລະ ຢຸດຕິການແຜ່ລະບາດຂອງເຊື້ອເຮສໄອວີ ແລະ ບັນລຸເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ (SDG) ໃນປີ 2030 ກໍແມ່ນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງພວກເຮົາ ຊື່ງມີຄວາມທ້າທາຍຫຼາຍທີ່ຈະບັນລຸ.

ຄືດັ່ງພວກເຮົາຮູ້ນຳກັນແລ້ວວ່າ ປະຈຸບັນອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ, ຜູ້ໃຫ້ທຶນ ກໍ່ສະໜັບສະໜູນງົບປະມານ ນັບມື້ນັບໜ້ອຍລົງ. ປະເທດຂອງພວກເຮົາປະສົບຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກຫຼາຍດ້ານ ແລະ ມີບັນຫາທາງດ້ານງົບປະມານ, ດ້ານການຕອບໂຕ້ຕໍ່ເຊື້ອເຮສໄອວີ ພະຍາດເອດ ກໍຍັງມີຫຼາຍສິ່ງທ້າທາຍຄື: ແຮງງານເຄື່ອນຍ້າຍກໍມີຫຼາຍ ເຮັດໃຫ້ມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການຕິດເຊື້ອເຮສໄອວີ, ແຕ່ລະປີ ຍັງມີຜູ້ຕິດເຊື້ອຫຼາຍກວ່າ 1.000 ຄົນ, ຜູ້ຊາຍມີເພດສຳພັນກັບຊາຍ ຍັງຕິດເຊື້ອສູງ, ການສົ່ງເຊື້ອຈາກແມ່ຫາລູກມີທ່າອ່ຽງສູງຂຶ້ນ, ນ້ຳຢາກວດເລືອດຊອກຫາການຕິດເຊື້ອເຮສໄອວີບໍ່ພຽງພໍ, ຜູ້ຕິດເຊື້ອເຮສໄອວີ ແລະ ຜູ້ເປັນພະຍາດເອດຍັງຂາດການຕິດຕາມ ແລະ ການກິນຢາກໍຍັງບໍ່ຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ ເປັນປົກກະຕິ ຍ້ອນມີຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກດ້ານສະພາບພະຍາດໂຄວິດ ແລະ ຂາດງົບປະມານມາຮັບການບໍລິການ ກວດສຸຂະພາບ ແລະ ມາຮັບຢາ ເຊິ່ງແຕ່ລະປີມີຜູ້ທີ່ຕ້ອງການປິ່ນປົວດ້ວຍຢາ ARV ຫຼາຍກວ່າ 7.000 ຄົນ.


ດັ່ງນັ້ນ, ໃນມື້ນີ້ ພວກເຮົາຈື່ງໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມນີ້ຂຶ້ນມາເພື່ອເປັນການລາຍງານ, ເພື່ອທົບທວນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານໃນໄລຍະຜ່ານມາ, ຂໍ້ສະດວກ, ຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກ, ສິ່ງທ້າທາຍ ແລະ ພ້ອມກັນຊີ້ນຳ ນຳພາຊອກທຸກວິທີການແກ້ໄຂບັນຫາ, ວາງຍຸດທະສາດ, ມາດຕະການ ແລະ ວາງແຜນ ການເຄື່ອນໄຫວໃນຕໍ່ໜ້າ. ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ ພວກເຮົາຈະໄດ້ພ້ອມກັນຄົ້ນຄວ້າຊີ້ນຳ ນຳພາຜ່ານແຜນຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດຕ້ານເອດ 10 ປີ (2021-2030) ແລະ ແຜນງານ 5 ປີ (2021-2025).

ເຖິງແນວນັ້ນກໍຕາມ ພວກເຮົາຍັງມີສິ່ງທ້າທາຍຫຼາຍຢ່າງທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ສູ້ຊົນຜ່ານຜ່າ ຈະຕ້ອງໄດ້ເພີ່ມທະວີການຊີ້ນຳ ນຳພາ, ການປະສານງານ, ການເຊື່ອມສານວຽກງານຕ້ານເອດ ເຂົ້າໃນແຜນການ ເຄື່ອນໄຫວຂອງຕົນ, ໃນສະພາວະຄວາມຫຍຸ້ງຍາກດ້ານງົບປະມານ ແລະ ໄລຍະໃດກໍຕາມ ຂໍໃຫ້ຖືວຽກງານຕ້ານເອດແມ່ນຂອງພວກເຮົາໝົດທຸກຄົນ ບໍ່ແມ່ນວຽກຂອງໂຄງການ ແລະ ບໍ່ແມ່ນວຽກຂອງຜູ້ໃດຜູ້ໜຶ່ງ, ຂໍໃຫ້ທ່ານຊີ້ນຳ ນຳພາບໍ່ໃຫ້ມີການຈຳແນກ ແລະ ບໍ່ລັງກຽດຜູ້ຕິດເຊື້ອຜູ້ທີ່ເປັນພະຍາດເອດ ແລະ ພ້ອມກັນຕອບໂຕ້ຢ່າງເອົາຈິງເອົາຈັງ ບໍ່ດັ່ງນັ້ນ ພວກເຮົາຈະພົບຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກໃນອະນາຄົດ.


ຂ້າພະເຈົ້າ ຂໍສະແດງຄວາມຮູ້ບຸນຄຸນ ແລະ ຂອບອົກຂອບໃຈທີ່ໄລຍະຜ່ານມາບັນດາທ່ານ ຄະນະກຳມະການແຫ່ງຊາດຕ້ານເອດ ໄດ້ຊີ້ນຳ ນຳພາໃນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານສະກັດກັ້ນ ແລະ ຕ້ານເຊື້ອເຮສໄອວີ ແລະ ພະຍາດເອດ ແລະ ຂໍຮຽກຮ້ອງມາຍັງທ່ານຈົ່ງອອກແຮງ ແລະ ເພີ່ມທະວີການຊີ້ນຳ ນຳພາເຂົ້າໃນວຽກງານດັ່ງກ່າວນີ້ຕື່ມອີກ.

ຂໍຮຽກຮ້ອງໃຫ້ທ່ານຈົ່ງຊ່ວຍປະກອບຄຳຄິດຄຳເຫັນ ສະເໜີແນະ ວິທີການ, ມາດຕະການເຂົ້າໃນຮ່າງແຜນຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນງານແຫ່ງຊາດໃນການສະກັດກັ້ນ ແລະ ຕ້ານເຊື້ອເຮສໄອວີ/ພະຍາດເອດ 10 ປີ (2021-2030) ແລະ ແຜນງານ 5 ປີ (2021-2025) ໃຫ້ເປັນອັນສົມບູນ ເພື່ອຈະໄດ້ເຜີຍແຜ່ ແລະ ເປັນບ່ອນອີງເຂົ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານໃນຕໍ່ໜ້າ.

ກອງປະຊຸມຄະນະກໍາມະການແຫ່ງຊາດຕ້ານເອສ ປະຈໍາປີ 2020 ຈັດຂຶ້ນໃນຕອນເຊົ້າ ວັນທີ 27 ສິງຫາ 2020 ທີ່ໂຮງແຮມດອນຈັນພາເລດ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ. ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ຮສ.ດຣ ບຸນກອງ ສີຫາວົງ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ປະທານຄະນະກໍາມະການແຫ່ງຊາດຕ້ານເອສ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະກໍາມະການແຫ່ງຊາດຕ້ານເອສ ເຂົ້າຮ່ວມ 50ກວ່າທ່ານ.