ສວຍ​ງາມ ໜ້າ​ທ່ຽວ ເມືອງຮ່າລອງ ສສ.ຫວຽດນາມ Halong City – A high class city of Vietnam

ສວຍ​ງາມ ໜ້າ​ທ່ຽວ ເມືອງຮ່າລອງ ສສ.ຫວຽດນາມ Halong City – A high class city of Vietnam

27th August 2020 0 By Admin

ເມືອງຮ່າລອງ , (ຮ່າລອງເບ) ສສ.ຫວຽດນາມ,ໃນປະຈຸບັນ

ງາມຫຼາຍ

ຢາກ​ໄປ​ສຳ​ຜັດ

ເປັນ​ຕາ​ມ່ວນ

Halong City – A high class city of Vietnam

ໃຜ​ເຄີຍ​ໄປ​ແນ່​ແລ້ວ

.

ໄປ

.

Cre. Ha Long Tha Gio