ຂ່າວດີຂ່າວດ່ວນ…! ອົງກອນເກັບກູ້ລະເບີດໃນປະເທດລາວ ເປີດຮັບສະໝັກ ພະນັກງານກວ່າ 125 ຄົນ

ຂ່າວດີຂ່າວດ່ວນ…! ອົງກອນເກັບກູ້ລະເບີດໃນປະເທດລາວ ເປີດຮັບສະໝັກ ພະນັກງານກວ່າ 125 ຄົນ

26th August 2020 0 By Admin

ຂ່າວດີຂ່າວດ່ວນ… ອົງກອນເກັບກູ້ລະເບີດໃນປະເທດລາວ ເປີດຮັບສະໝັກ ພະນັກງານກວ່າ 125 ຄົນ.​ ຍິງກໍ່ໄດ້ຊາຍກໍ່ດີ ອາຍຸ​ລະຫວ່າງ​ 18-40​ ປີ.​

ລາຍລະອຽດ​ອ່ານໃນໃບແຈ້ງການ​

ຫຼື​ ໂທ​ 02055562426, 02022232198,​ 02091506644

.