ປະກາດຕາມຫາເຈົ້າຂອງກະເປົາເງິນ ໃຜ​ຮູ້​ຈັກ​ແຊບອກ​ຕໍ່ໆ​ກັນ​ແນ່

ປະກາດຕາມຫາເຈົ້າຂອງກະເປົາເງິນ ໃຜ​ຮູ້​ຈັກ​ແຊບອກ​ຕໍ່ໆ​ກັນ​ແນ່

26th August 2020 0 By Admin

ຕາມຫາເຈົ້າຂອງກະເປົາ

ປະກາດຕາມຫາເຈົ້າຂອງກະເປົາເງິນ ມີຄົນເກັບໄດ້ຢູ່ແຖວວົງວຽນແຄມຂອງ ທາງໄປສວນເຈົ້າອະນຸວົງ ເກັບໄດ້ວັນ ທີ່ 24/08/2020

ໃຫ້ເຈົ້າຂອງຕິດຕໍ່ເອົາກະເປົາຄືນເບີ 99977781