ຈົບ​ຄວາມ​ສຳ​ພັນ​ແຟນ ຫຼຸດ​ສະ​ຖາ​ນະ​ເປັນ​ພຽງ​ໝູ່ ມຸກ-ທອຍ “ເຮົາ​ຮູ້​ສຶກ​ດີ​ຕ​ໍ່​ກັນຫຼາຍ ແຕ່​ເປັນ​ໄດ້​ພຽງ​ໝູ່​ກັນ”

ຈົບ​ຄວາມ​ສຳ​ພັນ​ແຟນ ຫຼຸດ​ສະ​ຖາ​ນະ​ເປັນ​ພຽງ​ໝູ່ ມຸກ-ທອຍ “ເຮົາ​ຮູ້​ສຶກ​ດີ​ຕ​ໍ່​ກັນຫຼາຍ ແຕ່​ເປັນ​ໄດ້​ພຽງ​ໝູ່​ກັນ”

25th August 2020 0 By Admin

You are unauthorized to view this page.