ພົບນໍ້າມັນເຈືອປົນນໍ້າຢູ່ປໍ້າແຫ່ງໜຶ່ງ ເຂດບ້ານໜອງໄຮ ເມືອງຫາດຊາຍຟອງ ແລະ ຢູ່ແຂວງໄຊຍະບູລີ

ພົບນໍ້າມັນເຈືອປົນນໍ້າຢູ່ປໍ້າແຫ່ງໜຶ່ງ ເຂດບ້ານໜອງໄຮ ເມືອງຫາດຊາຍຟອງ ແລະ ຢູ່ແຂວງໄຊຍະບູລີ

25th August 2020 0 By Admin

ສັງຄົມ ຫຼື ຜູ້ຊົມໃຊ້ຍານພາຫະນະ ຢາກໃຫ້ກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການ ແລະ ພະແນກ, ຫ້ອງການ ອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ ໃນແຕ່ລະແຂວງ, ເມືອງ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ລົງຕິດຕາມກວດກາບັນດາປໍ້ານໍ້າມັນຂາຍຍ່ອຍໃນຂອບ ເຂດທົ່ວປະເທດ,

.

ຫຼັງຈາກທີ່ມີຜູ້ໄປຊື້ນໍ້າມັນແອັດຊັງນ້ໍາແຫ່ງຫນຶ່ງຢູ່ບ້ານ ຫນອງໄຮ ເມືອງຫາດຊາຍຟອງ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ເມື່ອມາເເບ່ງຂາຍເປັນວິດຢູ່ຮ້ານແປງລົດຂອງລາວແຕ່ ເມື່ອເວລາມາດູດໃສ່ແກ້ວລິດເພື່ອຈະຂາຍຣົບມີນໍ້າປຸ້ນ ມານໍາເປັນຈໍານວນຫຼາຍ ແລະ ອີກເຫດການຫນຶ່ງ ແມ່ນເກີດຂຶ້ນໃນວັນທີ 21 ສິງຫາທີ່ຜ່ານມາ,

ຜູ້ໃຊ້ລົດຈັກທ່ານຫນຶ່ງໄດ້ເອົາລົດຂອງລາວໄປໃສ່ນ້ໍາມັນ ແອັດຊັງນ້ໍາແຫ່ງຫນຶ່ງຢູ່ ແຂວງໄຊຍະບູລີ ເມື່ອໃສ່ແລ້ວຂີ່ໄປລົດໄດ້ມອດ ເມື່ອກວດເບີ່ງ ແລະ ດູດນ້ໍາມັນ ອອກມາຈາກຖັງລົດພົບມີນໍ້າເຈືອປົນຈໍານວນຫຼາຍ, ເຈົ້າຂອງຮ້ານແປງລົດເເຫ່ງຫນຶ່ງຜູ້ທີ່ປະສົບເຫດການທີ່ມີນໍ້າເຈືອປົນມາກັບນໍ້າມັນ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ທີມງານວຽງຈັນທາຍເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ວ່າ:

.

ຕາມປົກກະຕິແລ້ວ 1 ອາທິດ ລາວຈະໄປຊື້ນໍ້າມັນເປັນປະຈໍາ ປະມານ 20 ລິດນ້ໍານ້ໍາມັນແຫ່ງຫນຶ່ງເຂດບ້ານຫນອງໄຮ ເມືອງຫາດຊາຍຟອງ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນເພື່ອມາຂາຍຍ່ອຍ ຮ້ານຂອງ ລາວ, ໃນມື້ວັນທີ 2 ສິງຫາ ທີ່ຜ່ານມາ, ລາວກໍ່ໄປຊື້ນໍ້າມັນຢູ່ບ້າດັ່ງກ່າວຕາມປົກກະຕິຈໍານວນ 20 ລິດ, ccຕ່ມາຮອດຮາ້ນເພື່ອດູດຂາຍພົບວ່າມີນໍ້າ ເຈືອປົນມານໍາເປັນຈໍານວນ ຫຼາຍ ຫຼື ປະມານ 8 ວິດຈາກນໍ້າມັນແອັດຊັງ 20 ລິດ ເມື່ອກັບໄປຖາມທີ່ບ້ານໍ້າມັນເເຫ່ງດັ່ງກ່າວກໍ່ຖືກປະຕິເສດ ແລະ ບໍ່ຮັບຜິດຊອບໃດໆເລີຍ.

ຜ່ານມາກໍ່ໄດ້ໄປຊື້ນໍ້າມັນແອັດຊັງຈາກນໍ້າດັ່ງກ່າວເປັນປະຈໍາແຕ່ບໍ່ເຄີຍພົບນໍ້າເຈືອປົນມາກັບນໍ້າມັນຈັກເທື່ອ. ດັ່ງນັ້ນລາວຈຶ່ງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງວົງກວດກາດ່ວນ ເພື່ອບໍ່ ໃຫ້ເກີດມີກໍລະນີຄືແນວນີ້ອີກ.

ຂ່າວ: ວຽງຈັນທາຍ