ກຳປູເຈຍກຳລັງສະເໜີຮ່າງກົດໝາຍ ຕໍ່ຜູ້ແຕ່ງກາຍບໍ່ເໝາະສົມ ຜູ້​ຍິງ​ຫ້າມ​ນຸ່ງ​ສັ້ນ​ ແລະ ຜູ້​ຊາຍ​ຫ້າມ​ແກ້​ເສື້ອ​ໃນ​ທີ່​ສາ​ທາ​ລະ​ນະ

ກຳປູເຈຍກຳລັງສະເໜີຮ່າງກົດໝາຍ ຕໍ່ຜູ້ແຕ່ງກາຍບໍ່ເໝາະສົມ ຜູ້​ຍິງ​ຫ້າມ​ນຸ່ງ​ສັ້ນ​ ແລະ ຜູ້​ຊາຍ​ຫ້າມ​ແກ້​ເສື້ອ​ໃນ​ທີ່​ສາ​ທາ​ລະ​ນະ

24th August 2020 0 By Admin

ກຳປູເຈຍກຳລັງສະເໜີຮ່າງກົດໝາຍ ຕໍ່ຜູ້ແຕ່ງກາຍບໍ່ເໝາະສົມ

ຮ່າງກົດໝາຍນີ້ ຈະມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ໃນປີໜ້າ ຖ້າມີການອະນຸມັດຈາກບັນດາກະຊວງ ແລະ ສະພາ, ໂດຍຈະກຳນົດຫ້າມ ຜູ້ຊາຍຖອດເສື້ອໃນສະຖານທີ່ສາທາລະນະ ແລະ ແມ່ຍິງຫ້າມບໍ່ໃຫ້ໃສ່ເຄື່ອງນຸ່ງທີ່ “ສັ້ນເກີນໄປ” ຫຼື “ເບິ່ງບໍ່ງາມ”.

.

ໃນຂະນະທີ່ຮ່າງກົດໝາຍສະບັບນີ້ໄດ້ລະບຸໄວ້ວ່າ: ເພື່ອເປັນການຮັກສາຮີດຄອງປະເພນີຂອງຊາດ ແຕ່ບັນດານັກວິຈານຢ້ານວ່າກົດໝາຍສະບັບນີ້ ເປັນການຄວບຄຸມ ແລະ ກົດຂີ່ຂົ່ມເຫັງແມ່ຍິງໃນປະເທດ