ຄັ້ງທຳອິດ ທີ່ນໍາໃຊ້ເທັກໂນໂລຊີຂອງການເຈາະໂຄງສ້າງຕົວເຂື່ອນ ຂະຫຍາຍກຳລັງການຜະລິດໄຟຟ້າ ເຂື່ອນນ້ຳງື່ມ1

ຄັ້ງທຳອິດ ທີ່ນໍາໃຊ້ເທັກໂນໂລຊີຂອງການເຈາະໂຄງສ້າງຕົວເຂື່ອນ ຂະຫຍາຍກຳລັງການຜະລິດໄຟຟ້າ ເຂື່ອນນ້ຳງື່ມ1

24th August 2020 0 By Admin

ຄັ້ງທຳອິດທີ່ໄດ້ມີການນໍາໃຊ້ເທັກໂນໂລຊີຂອງການເຈາະໂຄງສ້າງຕົວເຂື່ອນເພື່ອຂະຫຍາຍກຳລັງການຜະລິດໄຟຟ້າຂອງເຂື່ອນນ້ຳງື່ມ1

ເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳງື່ມ1ເປັນເຂື່ອນໄຟຟ້າພະລັງງານນ້ຳແຫ່ງທຳອິດທີ່ໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານທຶນແລະວິຊາການຈາກລັດຖະບານຍີ່ປຸ່ນໃນການດຳເນີນການກໍ່ສ້າງໃນປີ1971 ເພື່ອເຮັດໜ້າທີ່ຜະລິດກະແສໄຟຟ້າທີ່ຕັ້ງຢູ່ບໍ່ໄກຈາກນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ.


ຕະຫລອດໄລຍະຫລາຍສິບປີຜ່ານມາມັນໄດ້ປະກອບສ່ວນຢ່າງສຳຄັນໃນການພັດທະະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງລາວ ໂດຍສະເພາະໃນຊ່ວງສິບປີຜ່ານມານີ້ການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງລາວແມ່ນມີການເຕີບໂຕແລະຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງວອ່ງໄວ.

ສະນັ້ນການຂະຫຍາຍກຳລັງການຜະລິດໄຟຟ້າຂອງເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳງື່ມ1ແມ່ນມີຄວາມຈຳເປັນເພື່ອຕອບສະໜອງຕໍ່ຄວາມຕ້ອງພະລັງງານໄຟຟ້າທີ່ສູງຂຶ້ນແລະເພື່ອເປັນການປະກອບສ່ວນໃນການລຸດຜອ່ນການນຳເຂົ້າກະແສໄຟຟ້າຈາກປະເທດເພື່ອນບ້ານອີກດ້ວຍ.

ປັດຈຸບັນນີ້ ວຽກງານກໍ່ສ້າງແມ່ນມີຄວາມຄືບໜ້າໄປເຖິງ 67% ແລະ ການກໍ່ສ້າງພາກຂະຫຍາຍເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳງື່ມ1ໃນຄັ້ງນີ້ແມ່ນເປັນຄັ້ງທຳອິດທີ່ໄດ້ມີການນໍາໃຊ້ເທັກໂນໂລຊີການເຈາະໂຄງສ້າງຂອງຕົວເຂື່ອນ (ຊີເມັນ) ທີ່ມີອາຍຸເກຶອບ50ປີໃຫ້ເປັນອຸໂມງຊອດຈາກດ້ານໜຶ່ງໄປຫາ ອີກດ້ານໜຶ່ງຂອງຕົວເຂື່ອນເພື່ອຕິດຕັ້ງອຸປະກອນທໍ່ສົ່ງນ້ຳເຂົ້າຫາເຄື່ອງຈັກເພື່ອຜະລິດກະແສໄຟຟ້າ ໂດຍບໍ່ມີການຢຸດການຜະລິດຂອງເຄື່ອງຈັກອື່ນ.


ເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳງື່ມ1ແມ່ນທໍາການຜະລິດໄຟຟ້າເພື່ອສະໜອງ ການຊົມໃຊ້ພາຍໃນປະເທດແລະສົ່ງອອກໄປຂາຍໃຫ້ປະເທດໄທດ້ວຍການສົ່ງຜ່ານຕາມສາຍສົ່ງໄຟຟ້າແຮງສູງ115 Kv ແລະ ໃນທ້າຍປິ 2021 ນີ້ຄາດວ່າຈະມີກໍາລັງຕິດຕັ້ງລວມທັງໝົດແມ່ນ 275 MW.

ຈາກ: JICA Laos -ອົງການຮ່ວມມືສາກົນຢີ່ປຸ່ນ-