ວ້າວ! ໃຊ້ເວລາຫວ່າງສ້າງເສດຖະກິດ ພາໃຫ້ຄອບຄົວພົ້ນທຸກ ລາຍຮັບສູງ 130 ກວ່າລ້ານກີບຕໍ່ປີ ບໍ່ໄລ່ເງິນເດືອນ

ວ້າວ! ໃຊ້ເວລາຫວ່າງສ້າງເສດຖະກິດ ພາໃຫ້ຄອບຄົວພົ້ນທຸກ ລາຍຮັບສູງ 130 ກວ່າລ້ານກີບຕໍ່ປີ ບໍ່ໄລ່ເງິນເດືອນ

21st August 2020 0 By Admin

ທ່ານ ນິທັດ ອິນທິພວນ ອາຍຸ 49 ປີ ອາຊີບ ພະນັກງານສັງກັດຢູ່ຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາເມືອງຄອບ ແຂວງໄຊຍະບູລີ, ເປັນຄອບຄົວໜຶ່ງທີ່ໃຊ້ເວລາຫວ້າງ ມື້ພັກລັດຖະການສ້າງເສດຖະກິດຄອບຄົວເພື່ອເພີ່ມລາຍຮັບຈາກເງິນເດືອນໃຫ້ແກ່ຄອບຄົວ ຈົນກາຍເປັນຄອບຄົວທີ່ພົ້ນທຸກ ແລະ ມີລາຍຮັບສູງ 130 ກວ່າລ້ານກີບຕໍ່ປີ ບໍ່ໄລ່ເງິນເດືອນຂອງຕົນ.

ສິ່ງນີ້ທ່ານໄດ້ກ່າວໃນກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຜູ້ແທນກໍາມະບານທົ່ວແຂວງໄຊຍະບູລີ ຄັ້ງທີ VII ທີ່ສໍາເລັດລົງໃນເມື່ອບໍ່ດົນມານີວ່າ: ພາຍໃນຄອບຄົວຂອງເພິ່ນມີນໍາກັນ 4 ຄົນ ໃນເມື່ອຍັງບໍ່ທັນດໍາເນີນທຸລະກິດຊີວິດຄອບຄົວແມ່ນພົບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຫຼາຍທາງດ້ານເສດຖະກິດຊີວິດການເປັນຢູ່ ໂດຍອາໄສແຕ່ເງິນເດືອນເປັນຫຼັກ ແລະ ມີລາຍໄດ້ເລັກນ້ອຍຈາກການຂາຍສັດລ້ຽງແຕ່ກໍ່ບໍ່ຕອບສະໜອງກັບການໃຊ້ຈ່າຍພາຍໃນຄອບຄົວ. ຍ້ອນມີແນວທາງຂອງພັກ-ລັດ ກໍ່ຄືນະໂຍບາຍຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມການຜະລິດເປັນສິນຄ້າ ເພື່ອພັດທະນາຄອບຄົວໃຫ້ຫຼຸດພົ້ນອອກຈາກຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ກ້າວໄປສູ່ການພັດທະນາໃຫ້ຮັ່ງມີເຂັ້ມແຂງ ດ້ວຍຄວາມບໍລິສຸດຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ອີງໃສ່ເງື່ອນໄຂ ແລະ ກາລະໂອກາດອໍານວຍ, ຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດ.

ຕົກມາໃນປີ 1997 ຄອບຄົວຂອງເພິ່ນໄດ້ມີແນວຄິດລິເລີ່ມໃນການຫຼໍ່ທໍ່ ແລະ ເສົາ, ໃນເບື້ອງຕົ້ນໄດ້ລົງທຶນຊື້ອຸປະກອນຕ່າງໆ ມູນຄ່າ 9 ລ້ານກີບ ເພື່ອມາທໍາທຸລະກິດຕົວຈິງເຫັນວ່າການຊົມໃຊ້ຂອງສັງຄົມຫຼາຍຂຶ້ນ ຖືວ່າກິດຈະກໍາແມ່ນຂະຫຍາຍຕົວ ແລະ ຍັງບໍ່ພຽງພໍກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູ້ຊົມໃຊ້ ຈຶ່ງໄດ້ລົງທຶນຊື້ອຸປະກອນຕື່ມອີກ 2 ຊຸດ ໃນມູນຄ່າ 117 ລ້ານກວ່າກີບ. ໃນປີໜຶ່ງສາມາດຜະລິດຫຼໍ່ທໍ່ໄດ້ 500 ທໍ່ ຫຼື ປອກ ແລະ ຫຼໍ່ເສົາໄດ້ 100 ຕົ້ນ ສາມາດສ້າງລາຍຮັບຈາກການຫຼໍ່ທໍ່-ເສົາໄດ້ປີໜຶ່ງ 45 ລ້ານກີບ.

.

ນອກຈາກການເຮັດກິດຈະກໍາທີ່ກ່າວມານັ້ນ ຍັງໄດ້ເຮັດກິດຈະກໍາອື່ນໆອີກ ເຊັ່ນ: ເກັບຊື້ສາລີ, ໝາກເດືອຍ, ລ້ຽງໝູ, ລ້ຽງງົວ ແລະ ບໍລິການຂາຍນໍ້າມັນ ສັງລວມແລ້ວລາຍຮັບເຂົ້າໃນຄອບຄົວປີໜຶ່ງໄດ້ 130 ລ້ານກວ່າກີບ. ປະຈຸບັນຄອບຄົວຂອງເພິ່ນມີເຮືອນຢູ່ຖາວອນ 1 ຫຼັງ, ມີລົດໃຫຍ່ຮັບໃຊ້ພາຍໃນຄອບຄົວ 2 ຄັນ, ລົດຈັກ 3 ຄັນ, ງົວ 80 ໂຕ, ສວນຢາງພາລາ 1 ຕອນ ມີ 1.150 ຕົ້ນ, ສວນໄມ້ສັກ 1 ຕອນ ມີ 900 ຕົ້ນ, ມີເງິນສົ່ງລູກສຶກສາຮໍ່າຮຽນຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ,

ມີເງິນແຮຝາກທະນາຄານໄວ້ໃຊ້ຈ່າຍໃນຍາມຈໍາເປັນ ໂດຍລວມແລ້ວເມື່ອທຽບໃສ່ເມື່ອກ່ອນ ຄອບຄົວຂອງ ທ່ານ ນິທັດ ອິນທິພວນ ແມ່ນມີລາຍໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງກະໂດດຂັ້ນ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ຫຼຸດພົ້ນອອກຈາກຄວາມທຸກຍາກ, ການດໍາເນີນທຸລະກິດດັ່ງກ່າວຕົນເອງແມ່ນໄດ້ມີຄວາມພະຍາຍາມບວກກັບຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ ແລະ ເຕັກນິກຂອງຕົນເອງທີ່ມີໃຈສະຫງວນມັກຮັກມາ ທັງເຮັດທັງຖອດຖອນບົດຮຽນໄປນໍາ ຈຶ່ງໄດ້ຮັບຜົນສໍາເລັດຄືດັ່ງປະຈຸບັນນີ້.

……………
ຂ່າວ: ບຸນທີ.
#News.XBL