ສຸດຍອດ!​ ເມືອງຄູນຄໍາ ເປິດສວນອະນຸລັກຊີວະນາໆພັນທີ່ເປັນຢາພື້ນເມືອງ ໃນເນື້ອທີ່ 300 ເຮັກຕາ

ສຸດຍອດ!​ ເມືອງຄູນຄໍາ ເປິດສວນອະນຸລັກຊີວະນາໆພັນທີ່ເປັນຢາພື້ນເມືອງ ໃນເນື້ອທີ່ 300 ເຮັກຕາ

20th August 2020 0 By Admin

ໃນວັນທີ 14 ສິງຫາ 2020 ຢູ່ທີສະໂມສອນຫ້ອງວ່າການ ເມືອງຄູນຄໍາ ໄດ້ຈັດພິທີເປິດສວນອະນຸລັກຊີວະນາໆພັນທີ່ເປັນຢາພື້ນເມືອງ.​

ທ່ານ ອ່ອນວິໄລ ສຸລິຍາ ຮອງຫົວໜ້າສະຖາບັນການແພດ ແລະ ຢ່າພື້ນເມືອງ,​ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ກ່າວວ່າ: ສວນອະນຸລັກພືດຊີວະນາໆພັນທີ່ເປັນຢາພື້ນເມືອງ ແມ່ນວຽກງານການອະນຸລັກຊີວະນາໆພັນ ເປັນວຽກໜຶ່ງທີ່ມີຄວາມສໍາຄັນໃນການປະກອບສ່ວນປົກປັກຮັກສາປ່າໄມ້, ເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ, ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ຕົ້ນໄມ້ທີ່ເປັນຢາ ເພື່ອຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ, ປ້ອງກັນດິນ, ແຫຼ່ງນໍ້າ, ພູມອາກາດ ທັງເປັນການອະນຸລັກພັນພືດ, ສັດ, ສິ່ງທີ່ມີຊີວິດໃຫ້ມີຄວາມອຸດົມສົມບູນ ແລະ ຍືນຍົງ.

ໃນປະຈຸບັນທົ່ວປະເທດມີສວນອະນຸລັກຊີວະນາໆພັນທີ່ເປັນຢາພື້ນເມືອງທັງໜົດ 26 ແຫ່ງ, ມີເນື້ອທີ່ປະມານ 5.000 ກວ່າເຮັກຕາ, ສວນຊີວະນາໆພັນທີ່ເປັນຢາພື້ນເມືອງເຂດນ້ຳສະນາມ, ເມືອງຄູນຄໍາ, ແຂວງຄໍາມ່ວນ ແຫ່ງນີ້ແມ່ນຢູ່ໃນອັນດັບທີ່ 26 ຂອງປະເທດ ແລະ ເປັນພື້ນທີ່ແຫ່ງທໍາອິດຂອງ ເມືອງຄູນຄໍາ ແຂວງຄໍາມ່ວນ ມີເນື້ອທີ່ປະມານ 300 ເຮັກຕາ.