ອາສາສະໝັກ ໄປດ້ວຍໃຈ ໃຫ້ດ້ວຍຮັກ ມອບເຄື່ອງຊ່ວຍເຫຼືອໃຫ້ ຕ່າງໜ້າ 10 ຄອບຄົວທີ່ຍັງທຸກຍາກຢູ່ ເມືອງທ່າພະບາດ

ອາສາສະໝັກ ໄປດ້ວຍໃຈ ໃຫ້ດ້ວຍຮັກ ມອບເຄື່ອງຊ່ວຍເຫຼືອໃຫ້ ຕ່າງໜ້າ 10 ຄອບຄົວທີ່ຍັງທຸກຍາກຢູ່ ເມືອງທ່າພະບາດ

18th August 2020 0 By Admin

ໃນວັນທີ18/8/2020 ອາສາສະໝັກ ໄປດ້ວຍໃຈ ໃຫ້ດ້ວຍຮັກ ໃດ້ມອບເຄື່ອງຊ່ວຍເຫຼືອໃຫ້ ຕ່າງໜ້າໃຫ້10ຄອບຄົວທີຍັງທຸກຍາກຢູ່ ບ້ານ ໂພນສະຫວັນ ເມືອງທາພະບາດ ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ

ໂດຍຮັບແມ່ນ ທານ ບຸນມາ ເປັນຜູ້ຕ່າງໜ້າຮັບ ປະເພດເຄືອງໃຊ້ເອົາສະບູ 70 ກ້ອນ ແລະ ເຄືອງໜຸ່ງຮົມຈຳນວນໜື່ງ

ເພືອນຳໄປມອບຕໍ່ ຂໍຂອບໃຈທີໃດ້ມາຮັບເອົາເຄືອງນຳອາສາພວກເຮົາໄປມອບໃນຄັ້ງນີ້.