ສະ​ພາບເສັ້ນທາງວຽງຈັນ – ຊະນະຄາມ !

ສະ​ພາບເສັ້ນທາງວຽງຈັນ – ຊະນະຄາມ !

17th August 2020 0 By Admin

ເຕືອນການເດີນທາງ 16/8/2020

ເສັ້ນທາງວຽງຈັນ – ຊະນະຄາມ

ຍັງຄົງບໍ່ສາມາດແລ່ນໄດ້ຕາມປົກກະຕິ ຖ້າມາທາງນີ້ຕ້ອງກ້ຽມສະບຽງອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມເພາະບາງຄັ້ງຕ້ອງໄດ້ລໍຖ້າດົນ.