ຕົ້ນກຳເນີດເມືອງຊຽງແຂງ ຫລາຍຄົນອາດບໍ່ຮູ້ !

ຕົ້ນກຳເນີດເມືອງຊຽງແຂງ ຫລາຍຄົນອາດບໍ່ຮູ້ !

17th August 2020 0 By Admin

ຕົ້ນກຳເນີດເມືອງຊຽງແຂງ ຫລາຍຄົນອາດບໍ່ຮູ້ ວ່າເມືອງຊຽງແຂງແມ່ນເມືອງຫຍັງ? ຖ້າຫາກວ່າເມືອງສິງ ຄົງຈະພໍຊາບ ເພາະເມືອງສິງໃນປັດຈຸບັນ ເປັນເມືອງໜຶ່ງທີ່ຂຶ້ນກັບແຂວງຫລວງນ້ຳທາ. ມີປະຫວັດທີ່ໜ້າສົນໃຈຫລາຍ ເພາະບໍ່ຄ່ອຍມີການກ່າວ ຫລື ບັນທຶກໄວ້ໃນຕຳລາຮຽນພໍເທົ່າໃດ, ຂ້າພະເຈົ້າ ໄດ້ຊອກຫາຂໍ້ມູນພໍມາເລົ່າສູ່ຟັງດັ່ງນີ້:
.

ໃນນິທານພື້ນເມືອງຄື: ນິທານເຈົ້າຟ້າເດັກນ້ອຍ (ຕາມນິທານເລົ່າສືບມາຂອງເມືອງຊຽງແຂງ-ເມືອງສິງ) ກ່າວໄວ້ວ່າ: ເຈົ້າຟ້າເດັກນ້ອຍ ເປັນຣາຊບຸດ ຂອງ ເຈົ້າຟ້າແສນຫວີຟ້າ ແຫ່ງເມືອງຊຽງຮຸ່ງຣາຊະທານີ ສິບສອງພັນນາ, ເມືອເກີດມາ ຣາຊະກຸມມານໄດ້ຊື່ວ່າ: ເຈົ້າຟ້າຫົວຮອກ ເປັນເດັກນ້ອຍທີ່ມີຄວາມສະຫລຽວສະຫລາດ ມີໄຫວພິບປະຕິພານດີເລີດ. ແຕ່ນິໄສຂີ້ດື້ຫລາຍ, ມັກເຮັດໃຫ້ຜູ້ໃຫຍ່ໄດ້ຮັບຄວາມເດືອດຮ້ອນຈົນບໍ່ພໍໃຈ, ສຸດທ້າຍບັນດາເສນາອຳມາດໄດ້ໄປເຂົ້າເຝົ້າເຈົ້າຟ້າ ເມືອງຊຽງຮຸ່ງ ອົງບິດາເຈົ້າຟ້າຫົວຮອກ ຂໍໃຫ້ພະອົງເນລະເທດຣາຊະບຸດຂອງພະອົງອອກຈາກເມືອງ, ເນື່ອງຈາກໝໍໂຫນໄດ່ທຳນາຍໄວ້ວ່າ ຖ້າຣາຊະກຸມມານໃຫຍ່ຂຶ້ນມາ ກໍ່ຄົງຈະກໍ່ເກີດໄພອັນຕະລາຍຕໍ່ບ້ານຕໍ່ເມືອງຢ່າງໃຫຍ່ຫລວງ.
.

ອົງບິດາກໍ່ຈຳຍອມ ແລະ ສັ່ງໃຫ້ນຳເອົາເຈົ້າຟ້າຫົວຮອກກັບພັກພວກເດັກນ້ອຍ ຈຳນວນ 12 ຄົນ, ເຊີ່ງໃນນັ້ນເປັນໄຕລື້ 5 ຄົນ ແລະ ຂ້າ 7 ຄົນ ພ້ອມດ້ວຍບໍລິວານຈຳນວນໜຶ່ງ, ລົງໃສ່ເຮືອແພລອຍລົງຕາມກະແສແມ່ນ້ຳຂອງ ແລະ ເມື່ອອອກຈາກເມືອງມາໄດ້ຮັບຊື່ໃຫມ່ມາເປັນ ເຈົ້າຟ້າເດັກນ້ອຍ. ມື້ໜຶ່ງເຮືອແພໄຫລລົງມາຕາມແມ່ນ້ຳຂອງ ເຈົ້າຟ້ານ້ອຍໄດ້ສັງເກດເຫັນເສືອເຜືອກ ໂຕໜຶ່ງ ແລະ ກວາງສີ ໂຕໜຶ່ງ ແລ່ນຫລິ້ນຢູ່ຕາມແຄມນ້ຳຂອງ ເຂົ້າໃຈວ່າເປັນນິມິດໝາຍທີ່ດີ ແລະ ໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າໄຊຍະພູມແຫ່ງນີ້ເປັນທີ່ເໝາະສົມແກ່ການສ້າງບ້ານແປງເມືອງ. ແຕ່ດ້ວຍເຂດດັ່ງກ່າວເປັນເຂດປ່າຕຶບໜາ ຕາລິ່ງສູງຊັນ ບັນດາບໍລິວານບໍ່ປະສົງຢາກຈະລົງໄປຕັ້ງບ້ານເຮືອນ, ສະນັ້ນ ເຈົ້າຟ້າເດັກນ້ອຍຈຶ່ງບັງຄັບໃຫ້ບໍລິວານແຂງໃຈຂຶ້ນບົກ ແລະ ສ້າງວຽງຢູ່ທີ່ນັ້ນ ແລະ ຕັ້ງຊື່ວ່າ ວຽງຊຽງແຂງ ຫລື ຊຽງແຂງ.
.

ຫລາຍປີຕໍ່ມາ ເມືອງຊຽງຮຸ່ງໄດ້ຖືກ ເຈົ້າເມືອງວ້ອງ (ເມືອງຈີນ) ຮຸກຮານ ຝ່າຍເຈົ້າເມືອງວ້ອງ ຕ້ອງການເອົາເມືອງຊຽງຮຸ່ງມາຂຶ້ນກັບຕົນ ໂດຍໃຫ້ຕອບປິດສະໜາ 3 ປະການ ຖ້າສະເຫລີຍໄດ້ ເຈົ້າເມືອງຈີນຈະຖອນກຳລັງກັບຄືນ ແຕ່ຖ້າສະເຫລີຍບໍ່ໄດ້ ເມືອງຊຽງຮຸ່ງຕ້ອງສະຫວາມິພັກຕໍ່ເມືອງຈີນ. ແຕ່ແລ້ວຫມົດເມືອງຊຽງຮຸ່ງບໍ່ມີໃຜສາມາດຕອບບັນຫານັ້ນໄດ້, ໃນທີ່ສຸດເຈົ້າຟ້າເມືອງຊຽງຮຸ່ງກໍ່ໄດ້ເຊີນເອົາຣາຊະບຸດ ທີ່ຕົນເອງເນລະເທດໄປ ກັບມາຊ່ວຍແກ້ບັນຫາໃຫ້, ເມື່ອເຈົ້າຟ້າເດັກນ້ອຍ ສາມາດແກ້ບັນຫາປິດສະໜານັ້ນໄດ້ເປັນທີ່ຮຽນຮ້ອຍແລ້ວ ກໍ່ໄດ້ຮັບລາງວັນຈາກພະບິດາຈໍານວນຫລວງຫລາຍ ຮ່ວມເຖິງໄພ່ພົນໂຍທາເພີ່ມຕື່ມ ເພື່ອສ້າງເມືອງຊຽງແຂງໃຫ້ໝັ້ນຄົງຍິ່ງຂຶ້ນ ແລ້ວກໍ່ກັບມາຄອງເມືອງຊຽງແຂງຕືນເກົ່າ.
.

ຢູ່ມາຫລາຍປີ ເຈົ້າຟ້າເດັກນ້ອຍ ໄດ້ອອກໄປທ່ຽວຫລິ້ນດົງໄພ ໄດ້ໄປພົບປະກັບສາວນ້ອຍຄົນງາມ ຈຶ່ງຫລົງຮັກ ແລະ ເກີດຢາກໄດ້ມາຄອງຄູ່ ເຈົ້າຟ້າເດັກນ້ອຍ ໄດ້ຮຽກຂານສາວນ້ອຍນັ້ນ ແຕ່ກໍ່ບໍ່ມີການຕອບ, ເຈົ້າຟ້າເດັກນ້ອຍຈຶ່ງໃສ່ນາມສາວນ້ອຍນັ້ນວ່າ: ນາງຫອຍສາມກົ້ນ ເພາະເຫັນປິ່ນປັກຜົມອັນງົດງາມຂອງນາງ ທີ່ເປັນຮູບຫອຍສາມຍອດ, ຫລັງຈາກນັ້ນ ເຈົ້າຟ້າເດັກນ້ອຍ ໄດ້ພານາງຫອຍສາມກົ້ນກັບໄປຄອງເມືອງນຳ ແລະ ໄດ້ຮູ້ວ່າ ນາງເປັນທິດາຂອງເຈົ້າເມືອງບໍ່ເຫລັກ ທີ່ມີຊື່ວ່າ ພະຍາມິໂມ ຫລື ພະຍາເມໂມ, ຜູ້ປົກຄອງຊົນເຜົ່າໃນເມືອງບໍ່ເຫລັກໃກ້ກັບເມືອງຊຽງແຂງນັ້ນເອງ. ຫລັງຈາກໄດ້ນາງຫອຍສາມກົ້ນໄປຄອງ ເຈົ້າເມືອງບໍ່ເຫັລກກໍ່ໄດ້ຫຍັບເຂດແດນເມືອງ ໃຫ້ລູກເຂີຍ ເຮັດໃຫ້ອານາເຂດ ຂອງເມືອງຊຽງແຂງກວ້າງອອກໄປອີກ.
.

ຕິດຕາມຕອນຕໍ່ໄປເດີ !
ຈາກ: Art and Culture of Laos
ຮູບພາບ: ເຈົ້ານາຍເມືອງສິງ ໃນຊຸມປີ 1900s