ວິທະຍາໄລເຕັກນິກລາວ-ເຢຍລະມັນ ເປີດຮັບສະໝັກສອບເສັງ ແລະ ສຳພາດ ຄັດເລືອກເອົານັກຮຽນ ເຂົ້າຮຽນ 2020-2021

ວິທະຍາໄລເຕັກນິກລາວ-ເຢຍລະມັນ ເປີດຮັບສະໝັກສອບເສັງ ແລະ ສຳພາດ ຄັດເລືອກເອົານັກຮຽນ ເຂົ້າຮຽນ 2020-2021

17th August 2020 0 By Admin

🔔ວິທະຍາໄລເຕັກນິກລາວ-ເຢຍລະມັນ ເປີດຮັບສະໝັກສອບເສັງ ແລະ ສຳພາດ ຄັດເລືອກເອົານັກຮຽນ ເຂົ້າຮຽນ ຊັ້ນກາງ, ຊັ້ນສູງ ແລະ ຊັ້ນສູງຕໍ່ເນື່ອງສົກຮຽນ 2020-2021.

ເລີ່ມຂາຍຄຳຮ້ອງ: 21 ກໍລະກົດ 2020
ປິດຮັບຄຳຮ້ອງ: 21 ສິງຫາ 2020
ສອບເສັງໃນວັນທີ 25 ສິງຫາ 2020

.

ໜາຍເຫດ: ກະລຸນາແຕ່ງກາຍສຸພາບ.
ລາຍລະອຽດດັ່ງລຸ່ມນີ້: