ງານບວດອ້າຍຈົວປະຈຳປີ 2020-2021 ທີ່ວັດຜາໂອ 125 ຕົນ ສຳເລັດໄປດ້ວຍດີ

ງານບວດອ້າຍຈົວປະຈຳປີ 2020-2021 ທີ່ວັດຜາໂອ 125 ຕົນ ສຳເລັດໄປດ້ວຍດີ

15th August 2020 0 By Admin

ງານບວດອ້າຍຈົວປະຈຳປີ2020-2021ວັດຜາໂອ ຈຳນວນ 125 ຕົນ ສຳເລັດໄປດ້ວຍດີ

.

.

ວັດ ປ່າຜາໂອ ,ບ້ານຜາໂອ,ເຂດປາກເຊືອງ,ຫຼວງພະບາງ.

.

.

ຈາກ: ນະຄອນຫລວງພຣະບາງ Luangprabang City