ຕຳລາ ສູດຫວຽດ ດ້ວຍການ​ກິນ​ຜັກ ແລະ ໝາກ​ໄມ້​ນີ້ເວ​ລາ​ຖື​ພາ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ເວລາເກີດລູກບໍ່ເຈັບຫຼາຍ

ຕຳລາ ສູດຫວຽດ ດ້ວຍການ​ກິນ​ຜັກ ແລະ ໝາກ​ໄມ້​ນີ້ເວ​ລາ​ຖື​ພາ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ເວລາເກີດລູກບໍ່ເຈັບຫຼາຍ

16th August 2020 0 By Admin

​ຈາກ ຢາພື້ນເມືອງລາວ ແນະ​ນຳ ກີນ ອາຫານໃຫ້ເປັນຢາ
ຕຳລາ ສູດຫວຽດຊ່ວຍໃຫ້ເວລາເກີດລູກບໍ່ເຈັບຫຼາຍ ໃຜ​ທີ່​ຖື​ພາ ຫຼື ກຳ​ລັງ​ເປັນ​ແມ່ ຫຼື ສາວໆ ໜຸ່ມໆ ຄວນ​ຮູ້​ໄວ້​ເດີ້​ວ່າ
1 ກິນຍອດມັນດ້າງ 2 ອາທິດໃກ້ຈະເກີດ


2  ດື່ມນ້ຳຜັກຫອມເຫືອດ (ຜັກ​ກະ​ໂດນ)

3 ກິນໝາກເຂືອມ່ວງອາທິດສຸດທ້າຍກ່ອນເກີດ


4 ກິນງາດຳໃນອາທິດທີ35


5 ກິນໝາກນັດເມື່ອກ້າວເຂົ້າອາທິດທີ39

ຕາມ​ຕຳ​ລາ ແລະ ສູດ​ນີ້​ຈະ​ຊ່ວຍ​ແມ່​ໃນ​ເວ​ລາ​ເກີດ​ລູກ ໃຫ້​ບໍ​ເຈັບຫຼາຍ ແລະ ເກີດ​ລູກ​ງ່າຍ ຮູ້​ໄວ້ ແລະ ແຊສຕໍ່ໃຫ້ຄົນທີເຮົາຮັກໄດ້​ເລີຍ

ຈາກ: ຢາພື້ນເມືອງລາວ