ວິຖີແຫ່ງຊາວເຂົາ “ເຜົ່າອາຄາ” ທີ່ດຳລົງຊິວິດຢູ່” ຜົ້ງສາລີ”

ວິຖີແຫ່ງຊາວເຂົາ “ເຜົ່າອາຄາ” ທີ່ດຳລົງຊິວິດຢູ່” ຜົ້ງສາລີ”

15th August 2020 0 By Admin

ວິຖີແຫ່ງຊາວເຂົາ “ເຜົ່າອາຄາ”

ທີ່ດຳລົງຊິວິດຢູ່” ຜົ້ງສາລີ”

.


ງົດງາມ ມີສະເຫນ່ ແບບຊາວຫລັງເຂົາ

ຈາກ: ‎ถวิล แสนชมภู‎