ເປີດ​ພາບວິຖີຊີວິດດັງເດີມ ແຊ​ເກັບ​ໄວ້​ເບິ່ງ​ເລີຍ

ເປີດ​ພາບວິຖີຊີວິດດັງເດີມ ແຊ​ເກັບ​ໄວ້​ເບິ່ງ​ເລີຍ

15th August 2020 0 By Admin

ເປີດ​ພາບວີຖີຊີວິດດັງເດີມ ແຊ​ເກັບ​ໄວ້​ເບິ່ງ​ເລີຍ

ອາບ​ນ້ຳ​ແຄມ​ຫ້ວຍ

ຜີງ​ໄຟ​ຍາມ​ໜາວ

ນັ່ງຫຼິ້ນ

ຫາບ​ນ້ຳ​ແຕ່​ຍັງ​ນ້ອຍ ຮູ້​ວຽກ​ຮູ້​ງານ

ຊັກ​ເຄື່ອງ