ກະຊວງສຶກສາ ແຈ້ງນັກສຶກສາລາວ 54 ຄົນ ຮຽນຢູ່ ຫວຽດນາມ ທີ່ໜີກັບມາ ລາວ ໃຫ້ກັກໂຕ 14 ວັນ  ພ້ອມສຶກສາອົບຮົມແນວຄິດ

ກະຊວງສຶກສາ ແຈ້ງນັກສຶກສາລາວ 54 ຄົນ ຮຽນຢູ່ ຫວຽດນາມ ທີ່ໜີກັບມາ ລາວ ໃຫ້ກັກໂຕ 14 ວັນ ພ້ອມສຶກສາອົບຮົມແນວຄິດ

14th August 2020 0 By Admin