ປະກາດຮັບສະຫມັກພະນັກງານ ຫຼາຍ​ຕ​ຳ​ແໜ່ງ​ຕາມ​ນີ້

ປະກາດຮັບສະຫມັກພະນັກງານ ຫຼາຍ​ຕ​ຳ​ແໜ່ງ​ຕາມ​ນີ້

14th August 2020 0 By Admin

ປະກາດຮັບສະຫມັກພະນັກງານ ໂຮງແຮມຫູນານຮັບສະໝັກພະນັກງານມີຕຳແໜ່ງດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:
1ພະນັກງານເຄົ້າເຕີ້ໂຮງແຮມຍິງ, ພະນັກງານເຄົ້າເຕີ້ສະປາຍິງ 20ຄົນ,ຕ້ອງສູງ 160 ຂື້ນໄປ, ເພດຊາຍ 170 ຂື້ນໄປຕ້ອງໄດ້ພາສາຈີນ,ສາມາດນຳໃຊ້ຄອມພິວເຕີ້,ມີປະສົບການເຮັດວຽກເຄົ້າເຕີ້ມາກ່ອນ,ເງິນເດືອນເລີ່ມຕົ້ນ2.500.000-3.000.000.
2ຫົວໜ້າຄົນງານລ໋ອບບີ່ຫ້ອງອາຫານ 3ຄົນ, ບໍ່ຈຳກັດເພດ,ຮູບຫຼັກດີ,ມີປະສົບການເຮັດວຽກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງມາກ່ອນ,ເງິນເດືອນເລີ່ມຕົ້ນ 3.500.000-4.000.000.
3 ພະນັກງານຕ້ອນຮັບ 20 ຄົນ, ຮູບຫຼັກພາຍນອກດີ, ຕ້ອງສາມາດສືສານພາສາຈີນໄດ້, ເພດຍິງສູງ160ຂື້ນໄປ,ເພດຊາຍສູງ170ຂື້ນໄປ,ເງິນເດືອນ 2.500.000+ເປີເຊັນ, ມີຄວາມສາມາດ,ສາມາດໄດ້ເງີນເດືອນ 5.000.000-6.000.000

.

4 ພະນັກງານນວດແຜນຈີນ 50 ຄົນ,ເງື່ອນໄຂການສະໝັກ ເພດຍິງ, ໜ້າຕາດີ,ລາຍໄດ້ໃນໄລຍະການຝຶກນວດ 50.000/ມື້, ເງີນເດືອນຫຼັງຈາກຝຶກນວນເປັນແລ້ວສາມາດໄດ້ເງິນເດືອນເຖິງ 5.000.000+
5 ຫົວໜ້າພະແນກຫ້ອງພັກໂຮງແຮມ 2 ຄົນ,ເງື່ອນໄຂ,ຕ້ອງມີປະສົບການເຮັດວຽກມາກ່ອນ,ເງິນເດືອນ 2.500.000-3.000.000.
6 ແມ່ບ້ານພະແນກຫ້ອງພັກ 20 ຄົນ, ເງື່ອນໄຂ,ຮູບຫຼັກພາຍນອກດີ,ບໍ່ຈຳກັດເພດ,ຕ້ອງເຮັດວຽກກາງຄືນໄດ້,ເງິນເດືອນ 1.300.000-1.600.000.ຮູ້ພາສາຈີນ1.500.000-1.800.000ກີບ
7 ແມ່ບ້ານພະແນກສະປາ 10 ຄົນ, ເງື່ອນໄຂ,ຮູບລັກພາຍນອກດີ,ບໍ່ຈຳກັດເພດ,ຕ້ອງເຮັດວຽກກາງຄືນໄດ້,ເງິນເດືອນ1.300.000-1.600.000.ຮູ້ພາສາຈີນ1.500.000-1.800.000

.

8 ຍາມ 10 ຄົນ,ຕ້ອງມີປະສົບການເຮັດວຽກມາກ່ອນ,ເງິນເດືອນ 1.300.000+ຮູ້ພາສາຈີນ,ຂັບລົດເປັນ1.500.000+ກີບ.
9 ພະນັກງານການເງີນ+ບັນຊີ 5 ຄົນ ມີຄວາມຮູ້ດ້ານພາສາຈີນ.ໃຊ້ຄອມເປັນ.ເງີນເດືອນແມ່ນ 3.000.000-5.000.000ກີບ
10 ພະນັກງານຄຸມສາງ,ເພດຊາຍ,ຕ້ອງຮູ້ກ່ຽວກັບລະບົບການເຮັດວຽກຂອງຫ້ອງການໄດ້ດີ,ມີຄວາມຮູ້ດ້ານພາສາຈີນລະດັບດີ,ຕ້ອງພັກຢູ່ບໍລິສັດເລີຍ,ເງີນເດືອນ2.500.000-3.000.000ກີບ
11 ພະນັກງານຕ້ອນຮັບແຂກ2ຄົນ.ເພດຍິງ.ລວງສູງ170cm.ມີບຸກຄະລິກດີ.ເຂົ້າໃຈພາສາຈີນເວົ້າໄດ້ລງນໄຫຼດີ.ເງີນເດືອນ4.000.000-5.000.000ກີບ.

.
12.ໍ ພະນັກງານໝໍນວດ20ຄົນ.ຕ້ອງການເພດຍິງ.ຕ້ອງສູງ165ຂື້ນໄປ,ມີບຸກຄະລິກະພາບດີ.ເງີນເດືອນ5.000.000-10.000.000ກີບ
13 ພະນັກງານສາວ PR 20ຄົນ.ເພດຍິງມີບຸກຄະລິກກະພາບດີ.ເງີນເດືອນ10.000.000-30.000.000ກີບ.
14 ພະນັກງານຂັບລົດຊາຍ2ຄົນ.ເງີນເດືອນລົມຕອນສຳພາດ

.
ສະຖານທີສະຫມັກ: ສີ່ແຍກໄຟແດງດົງນາໂຊກ.
ເວລາສະໝັກ ຕອນເຊົ້າ8:00-11:00
ຕອນແລງ 14:00-17:00
ເບີໂທຕິດຕໍ່ 020 56252888