ເສັ້ນທາງແຕ່ ວຽງຈັນ – ຊະນະຄາມ ຍັງຄົງຖືກຕັດຂາດ ແລະ ເປເພຫລາຍບ່ອນ ຖ້າໃຜບໍ່ຈຳເປ້ນບໍ່ຕອ້ງອອກເດີນທາງເດີ

ເສັ້ນທາງແຕ່ ວຽງຈັນ – ຊະນະຄາມ ຍັງຄົງຖືກຕັດຂາດ ແລະ ເປເພຫລາຍບ່ອນ ຖ້າໃຜບໍ່ຈຳເປ້ນບໍ່ຕອ້ງອອກເດີນທາງເດີ

14th August 2020 0 By Admin

ເສັ້ນທາງແຕ່ ວຽງຈັນ – ຊະນະຄາມ ຍັງຄົງຖືກຕັດຂາດ ແລະ ເປເພຫລາຍບ່ອນ ຖ້າໃຜບໍ່ຈຳເປ້ນບໍ່ຕອ້ງອອກເດີນທາງເດີ..ໃຫ້ຫລີກລ້ຽງທາງເສັ້ນນີ້ກ່ອນ

.


ໝາຍເຫດ: ຢ່າລືມເອົາອາຫານກ້ຽມພອ້ມຖ້າຊິເດີນທາງເສັ້ນນີ້ນະຖ້າໃຜຈະເດີ່ນທາງເສັ້ນນີ້.

.

.

.