ແທ້​ບໍ່? ໄດ້ດີເພາະມີຄຳສອນທີ່ດີ ພໍ່-ແມ່ຄວນອ່ານເອົາໄວ້ ປັດຊະຍາຊີວິດ 20 ຂໍ້ນີ້

ແທ້​ບໍ່? ໄດ້ດີເພາະມີຄຳສອນທີ່ດີ ພໍ່-ແມ່ຄວນອ່ານເອົາໄວ້ ປັດຊະຍາຊີວິດ 20 ຂໍ້ນີ້

14th August 2020 0 By Admin

1 ບໍ່ຕ້ອງຕັ້ງໃຈຮຽນຢູ່ໃນກອບຫຼາຍຈົນເກີນໄປ ເອົາແຕ່ພໍດີຫາວຽກດີໆເຮັດກໍພໍ ເພາະໃນໂລກແຫ່ງຄວາມເປັນຈິງແລ້ວວັດກັນທີຜົນງານບໍ່ແມ່ນເກຣດສະເລ່ຍ

2 ການເຮັດກິດຈະກຳຕ່າງໆພາຍໃນຮົ້ວມະຫາວິທະຍາໄລມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍພໍໆກັບການກົ້ມຫນ້າກົ້ມຕາຮຽນໜັງສື

.

3 ການເລືອກວຽກທີ່ເຮົາມັກຮັກນັ້ນເປັນສິ່ງທີ່ດີ ແຕ່ຢ່າລືມດ້ວຍວ່າວຽກງານທີ່ເຮົາເຮັດນັ້ນສາມາດລ້ຽງດູຕົວເຮົາໄດ້ແທ້ ຫຼື ບໍ່ ຖ້າຫາກວ່າບໍ່ແມ່ນ ກໍໃຫ້ຮີບປ່ຽນວຽກ

4 ເມື່ອເຖິງອາຍຸໃນໄວຂອງການເຮັດວຽກ ໃຜເກັບເງີນກ່ອນຈະລວຍໄວກວ່າ ແລະ ທີ່ສຳຄັນໄປກວ່ານັ້ນຄວນທ່ອງເອົາໄວ້ “ຊີວິດທີ່ບໍ່ມີໜີ້ສິນຄືຊີວິດປະເສີດທີ່ສຸດ”

.

5 ການຫາເປົ້າໝາຍໃນຊີວິດຂອງຕົວເອງໃຫ້ພົບໄດ້ໂດຍໄວທີ່ສຸດເປັນສິ່ງທີ່ດີ ເພາະເປົ້າໝາຍຂອງຊີວິດຈະເປັນເຄື່ອງນຳທາງຂອງເຈົ້າໃຫ້ເຈົ້າໄດ້ເດີນທາງໄປສູ່ເປົ້າໝາຍຂອງເຈົ້າໄດ້

6 ເລືອກທີ່ຈະຊື້ເຮືອນກ່ອນຊື້ລົດ ເພາະມູນຄ່າຂອງບ້ານຈະມີລາຄາເພີ່ມສູງຫຼາຍຂື້ນໃນທຸກໆປີ ແຕ່ວ່າມູນຄ່າຂອງລົດຈະຫຼຸດລົງໃນທຸກໆປີ

.

7 ດອກເບ້ຍເຮືອນ, ດີນ, ລົດ ເງີນກູ້ ນັ້ນໂຫດຫຼາຍ ຮີບໃຊ້ໃຫ້ໝົດໂດຍໄວ ຕອນຍັງມີເຫື່ອແຮງ ກ່ອນທີ່ຈະແກ້ບໍ່ໄຫວ

8 ການເກັບເງີນເປັນພຽງບັນໄດຂັ້ນແຮກທີ່ຈະນຳພາໄປສູ່ຄວາມລໍ້າລວຍ ແຕ່ວ່າໃນຂັ້ນຕໍ່ມາ ຄື ຕ້ອງຮູ້ຈັກການລົງທືນ ຢ່າລືມຄົບຫາທີ່ປຶກສາທາງການເງີນໄປເປັນເພື່ອນ

.

9 ຢ່າເປັນສັດຕູກັບໃຜກໍຕາມເທີງໂລກໜ່ວຍນີ້ ເພາະເຈົ້າຈະບໍ່ມີທາງ ຮູ້ວ່າວັນໜຶ່ງເຂົາອາດຈະຍິ່ງໃຫຍ່ ຈົນກັບມາທຳຮ້າຍເຈົ້າກໍເປັນໄດ້

10 ຄອນເນັກຊັນ ຫຼື ສາຍສຳພັນເປັນສິ່ງທີ່ສຳຄັນຫຼາຍ ຕໍ່ໃຫ້ວ່າເກ່ງເທົ່າໃດ ກໍສູ້ການທີ່ມີເພື່ອນຫຼາຍບໍ່ໄດ້.

.

11 ຄວນມີວຽກເຮັດຫຼາຍກວ່າ 1 ເພາະຄວາມໝັ້ນຄົງ ບໍ່ເຄີຍມີເທີງໂລກໜ່ວຍນີ້

12 ຢ່າຄິດວ່າຕົວເອງເຮັດວຽກອັນໃດໄດ້ແຕ່ຢ່າງດຽວ ເພາະຄວາມສາມາດຂອງຄົນເຮົາ ມີຫຼາຍກວ່າ 1 ສະເໝີ

13 ເມື່ອມີໂອກາດໃດເຂົ້າມາກໍຕາມ ຈົ່ງຢ່າປະຕິເສດເຖິງແມ່ນຈະລົ້ມເຫຼວ ແຕ່ມັນກໍເປັນປະສົບການທີ່ດີ.

.

14 ສ້າງເນື້ອ ສ້າງຕົວ ໃຫ້ໄວ້ທີ່ສຸດ ໃນຂະນະທີ່ເຈົ້າຍັງມີກຳລັງ ຍັງເປັນໜຸ່ມ-ເປັນສາວ ເພາະການຝ່າຟັນອຸປະສັກໃນຊ່ວງອາຍຸຫຼາຍຂື້ນ ບໍ່ແມ່ນເລື່ອງມ່ວນຊືນ

15 ອອກເດີນທາງທ່ອງທ່ຽວຕັ້ງແຕ່ຕອນຍັງເປັນໜຸ່ມສາວ ເພາະເມື່ອມີຄອບຄົວ ການເດີນທາງຈະກາຍເປັນເລື່ອງທີ່ຫຍຸ້ງຍາກກວ່າເດີມ

.

16 ເລືອກຄູ່ຊີວິດ ຈົ່ງຄິດໃຫ້ດີໆ ຢ່າເບິ່ງແຕ່ຂໍ້ດີຂອງເຂົາ ແຕ່ຈົ່ງເບິ່ງນຳວ່າເຮົາສາມາດຮັບຂໍ້ເສຍຂອງເຂົາໄດ້ຫຼາຍເທົ່າໃດ

17 ການມີແຟນ ຫຼື ສາມີ-ພັນລະຍາ ຍັງເລິກກັນໄດ້ ແຕ່ຄວາມເປັນພໍ່ແມ່ນລູກ ນັ້ນເລີກກັນບໍ່ໄດ້ ເພາະສະນັ້ນ ເຮົາຄວນດູແລເບິ່ງແຍງພໍ່-ແມ່ ຕອນທີ່ທ່ານຍັງມີຊີວິດຢູ່ໃຫ້ດີໆ

18 ຄວາມສຳເລັດຫຼວງຫຼາຍເທົ່າໃດໃນຊີວິດ ກໍບໍ່ສາມາດທົດແທນຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງຄອບຄົວໄດ້

.

19 ລອງຫາເວລາຢູ່ແບບວ່າງໆ ບໍ່ຕ້ອງເຮັດສິ່ງໄດ້ເລີຍລອງເບິ່ງ ຢ່າແບກໂລກທັງຫນ່ວຍໄວ້ຄົນດຽວ ແລະ ອີກຢ່າງ ວຽກງານກໍບໍ່ແມ່ນທຸກຢ່າງຂອງຊີວິດ.

20 ສຸຂະພາບເປັນເລື່ອງທີ່ສຳຄັນຢ່າງໜຶ່ງ ຈົ່ງຖະນຸຖະນອມ ຕົວເອງໃຫ້ຫຼາຍໆ ເມື່ອຍັງເປັນໄວຮຸ່ນ ຢ່າໃຊ້ຊີວິດໃຫ້ໜັກເກີນໄປ.