ຊົມເຊີຍ! ເຈົ້າຂອງຮ້ານ Hi-Tech Returant and Loung ເຫັນຊາວຕ່າງຊາດນັ່ງຢູ່ປ້ອມຕໍາຫລວດ 3 ມື້ແລ້ວ ເລີຍຮ້ອງມາກິນເຂົ້າຢູ່ຮ້ານ

ຊົມເຊີຍ! ເຈົ້າຂອງຮ້ານ Hi-Tech Returant and Loung ເຫັນຊາວຕ່າງຊາດນັ່ງຢູ່ປ້ອມຕໍາຫລວດ 3 ມື້ແລ້ວ ເລີຍຮ້ອງມາກິນເຂົ້າຢູ່ຮ້ານ

13th August 2020 0 By Admin

ຊົມເຊີຍ👏👏 ເຈົ້າຂອງຮ້ານ Hi-Tech Returant and Loung ເຫັນຊາວຕ່າງຊາດນັ່ງຢູ່ປ້ອມຕໍາຫລວດ4ແຍກໄຟແດງສີຫອມມາໄດ້3ມື້ແລ້ວ ເລີຍໃຫ້ພະນັກງານໄປຮ້ອງມາກີນເຂົ້າຢູ່ຮ້ານ

.

ຕາອີ່ດູຕົນບໍ່ມີບ່ອນເພີ່ງພາອາໄສ

.


ຂໍຍົກຍ້ອງນໍ້າໃຈຂອງເຈົ້າ ແລະ ຄວນເອົາເປັນແບບຢ່າງໃນການສ້າງຄວາມດີດ້ວຍການຊ່ວຍເຫລືອເພື່ອນມະນຸດດ້ວຍກັນໃນຍາມລຳບາກ❤