ຄົບຮອບ 20 ປີ ຂົວຂ້າມນໍ້າຂອງ ນະຄອນປາກເຊ (ຂົວລາວ-ຍີ່ປຸ່ນ) !!!

ຄົບຮອບ 20 ປີ ຂົວຂ້າມນໍ້າຂອງ ນະຄອນປາກເຊ (ຂົວລາວ-ຍີ່ປຸ່ນ) !!!

13th August 2020 0 By Admin

ຂົວປາກເຊ (ຂົວລາວ-ຍີ່ປຸ່ນ) ສ້າງຂຶ້ນພາຍໃຕ້ທຶນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ ຂອງລັດຖະບານຍີ່ປຸ່ນ ແລະ ໄດ້ເປີດນໍາໃຊ້ໃນເດືອນສິງຫາ ປີ 2000, ຂົວດັ່ງກ່າວມີຄວາມຍາວ 1.3 ກິໂລແມັດ ຖືເປັນຂົວແຫ່ງທີ່ສອງທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ສອງຝັ່ງແມ່ນໍ້າຂອງ ຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ

ຂົວແຫ່ງນີ້, ໄດ້ກາຍເປັນສູນກາງການພັດທະນາເສດຖະກິດຂອງພາກໃຕ້ ແລະ ຍັງໄດ້ປະກອບສ່ວນຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງ ໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຢູ່ເຂດພາກໃຕ້ຂອງລາວ.

.

ເຊິ່ງເຮົາຈະເຫັນວ່າ ຂົວແຫ່ງນີ້ມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍ ແລະ ໄດ້ສະແດງອອກ ໃນເງິນໃບ 10,000 ກີບ

.