ເກັ່ງຫຼາຍ! ຊາວບ້ານຫ້ວຍຫວາຍ ເມືອງ ບຸນໃຕ້ ແຂວງຜົ້ງສາລີ ຮ່ວມແຮງສ້າງຖະໜົນເອງ 👏

ເກັ່ງຫຼາຍ! ຊາວບ້ານຫ້ວຍຫວາຍ ເມືອງ ບຸນໃຕ້ ແຂວງຜົ້ງສາລີ ຮ່ວມແຮງສ້າງຖະໜົນເອງ 👏

13th August 2020 0 By Admin

ການເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງທຳການຜະລິດແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍຂອງຄົນໃນເຂດຊົນນະບົດຫຼ່າງໄກສອກຫຼີກ,

ເມື່ອກ່ອນ ປະຊາຊົນໃນເຂດບ້ານ ຫ້ວຍຫວາຍ, ເມືອງ ບຸນໃຕ້, ແຂວງຜົ້ງສາລີຕ້ອງໃຊ້ເວລາຍ່າງປະມານ 2-3 ຊົ່ວໂມງໃນການເຂົ້າໄປເຖິງເຂດທຳການຜະລິດ

ແຕ່ປັດຈຸບັນນີ້ພວກເຂົາໃຊ້ເວລາພຽງ 15ນາທີ ກໍ່ສາມາດໄປເຖິງ ໄຮ່ນາຮົ້ວສວນຂອງພວກເຂົາແລ້ວ ດ້ວຍລົດຈັກ ແລະ ລົດຕ໊ອກໆ (ລົດໄຖນາ).

ເສັ້ນທາງມີໄລຍະທາງປະມານ 3 ກິໂລແມັດ ຈາກຊຸມຊົນໄປຫາເຂດທຳການຜະລິດໄດ້ຖືກບຸກເບີກ ແລະ ສ້າງຂຶ້ນໂດຍຊາວບ້ານເອງ

ທີ່ມາ: WFP