ຫາ​ກໍ​ຮູ້ “ຫຍ້າແຫ້ວຫນູ” ເປັນຢາອາຍຸວັດທະນະ ​ພຽງຍ້ຳກີນສົດໆ​ມື້ລະ 3 ຫົວ ແກ້ຕາຝາມົວ​ໄດ້​ອີກ

ຫາ​ກໍ​ຮູ້ “ຫຍ້າແຫ້ວຫນູ” ເປັນຢາອາຍຸວັດທະນະ ​ພຽງຍ້ຳກີນສົດໆ​ມື້ລະ 3 ຫົວ ແກ້ຕາຝາມົວ​ໄດ້​ອີກ

14th August 2020 0 By Admin

You are unauthorized to view this page.