ບໍ່​ມີ​ໃຫ້​ກິນ​ປຽບໂກງ​ກັນ​ກັນ ທ່າແຕງ ລົງກວດສອບວັດແທກມາດຕະຖານຊິງ

ບໍ່​ມີ​ໃຫ້​ກິນ​ປຽບໂກງ​ກັນ​ກັນ ທ່າແຕງ ລົງກວດສອບວັດແທກມາດຕະຖານຊິງ

13th August 2020 0 By Admin

ໂດຍປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍການວັດແທກສະບັບເລກທີ 36/ ສພຊ,ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍມາດຕະຖານສະບັບເລກທີ 13/ ສພຊ ແລະ ຂໍ້ຕົກລົງຂອງກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີສະບັບເລກທີ 0803 /ສພຊ,ລົງວັນທີ 28 ກັນຍາ 2019 ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຕາມພາລະບົດບາດ,ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງຫ້ອງການວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີຂັ້ນເມືອງ.

ດັງນັ້ນໃນວັນທີ 11 ສິງຫາ 2020 ນີ້,ທ່ານ ວິລະພັນ ທຳມະວົງສາ ຫົວໜ້າຫ້ອງການວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີເມືອງ ທ່າແຕງ ແຂວງ ເຊກອງຮ່ວມກັບຮອງຫົວໜ້າເຂດຈຸດສຸມພັດທະນາທີ 5,ອຳນາດການປົກຄອງບ້ານ ພ້ອມດ້ວຍພະນັກງານວິຊາການ ໄດ້ລົງເຄື່ອນໄຫວເພື່ອກວດສອບວັດແທກມາດຕະຖານຊິງຊັ່ງ,ກວດທຽບ ຊິງຊັ່ງ,ຖັງຜອງນ້ຳຢາງພາລາຢູ່ເຂດບ້ານ ຈຸງຮຸງເໜືອ,ໜ່ວຍຜະລິດຢາງພາລາຂອງ ບໍລິສັດ ບິດີນາ ( BIDINA ) ສາທາລະນະລັດສັງຄົມນິຍົມຫວຽດນາມ ທີ່ມາລົງທຶນຢູ່ເມືອງທ່າແຕງ.


ທ່ານ ວິລະພັນ ທຳມະວົງສາ ຫົວໜ້າຫ້ອງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີເມືອງທ່າແຕງກ່າວວ່າ: ການເຄື່ອນໄຫວລົງກວດສອບ,ກວດທຽບ ຊິງຊັ່ງ,ຖັງຜອງນ້ຳຢາງພາລາ ແລະ ວັດແທກມາດຕະຖານແມ່ນການຄຸ້ມຄອງຜູ້ບໍລິການການຊົມໃຊ້ຊິງຊັ່ງ ໂດຍຕິດພັນກັບກົດໝາຍວ່າດ້ວຍມາດຕະຖານການວັດແທກ,ຈຸດປະສົ່ງເປົ້າໝາຍຫຼັກແມ່ນການຕ້ານການເອົາລັດເອົາປຽບ,ການໃຫ້ຄວາມເປັນທຳລະຫວ່າງຜູ້ຊົມໃຊ້ກັບຜູ້ບໍລິການ ແລະ ເກັບກຳເອົາຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການຄິດໄລ່ວັດແທກບໍລິມາດນ້ຳຢາງພາລາ ແລະ ຄ່າຕອບແທນແຮງງານຂອງກຳມະກອນທີ່ເຮັດວຽກນຳບໍລິສັດໃຫ້ມີຄວາມໂປ່ງໃສ່,ຖືກຕ້ອງຕາມຄວາມເປັນຈິງ.

ແນໃສ່ຮັບປະກັນບໍ່ໃຫ້ມີຫ່າງສຽງຈົ່ມວ່າລະຫວ່າງປະຊາຊົນ ກັບບໍລິສັດ ຕ່າງຝ່າຍຕ່າງໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຢ່າງສູງ.

.

ໂດຍ: ເຈີນ ແດນວົງວິຈິດ 020 5580 8242
ເພື່ອນຮ່ວມງານ: 13/8/2020