ຊື້​ໝາກ​ໄມ້​ຊ່ວຍ​ແມ່​ຄ້າ​ແນ່! ທາງ​ແບ່ງຫຼັກ 21 ເດີ້ ກາຍ​ໄປ​ມາ​ແວ່​ອຸດ​ໜຸນ​ໄດ້

ຊື້​ໝາກ​ໄມ້​ຊ່ວຍ​ແມ່​ຄ້າ​ແນ່! ທາງ​ແບ່ງຫຼັກ 21 ເດີ້ ກາຍ​ໄປ​ມາ​ແວ່​ອຸດ​ໜຸນ​ໄດ້

13th August 2020 0 By Admin

ຊື້​ໝາກ​ໄມ້​ຊ່ວຍ​ແມ່​ຄ້າ​ແນ່!

.

ທາງ​ແບ່ງຫຼັກ 21 ເດີ້

.

ກາຍ​ໄປ​ມາ​ແວ່​ອຸດ​ໜຸນ​ໄດ້