ຄຳຖວາຍສັງຄະທານ ແລະ ວິທີກ່າວປະກາດວັດຖຸທານ ແບບຖືກວິທີ

ຄຳຖວາຍສັງຄະທານ ແລະ ວິທີກ່າວປະກາດວັດຖຸທານ ແບບຖືກວິທີ

29th October 2019 0 By Lao Admin

1. ຄຳຖວາຍສັງຄະທານ
ອິມານິ ມະຍັງ ພັນເຕ ພັຕຕານິ ສະປະຣິວາຣານິ ພິກຂຸສັງຄັສສະ ໂອໂນຊະຍາມະ ສາທຸ ໂນ ພັນເຕ ພິກຂຸສັງໂຄ ອິມານິ ພັຕຕານິ ສະປະຣິວາຣານິ ປະຕິກຄັນຫາຕຸ ອັມຫາກັງ ທີຄະຣັຕຕັງ ຫິຕາຍະ ສຸຂາຍະ ນິພານະຍະຈະ

 

ຂ້າແຕ່ທ່ານພຣະສົງຄ໌ຜູ້ຈະເຣີນ ພວກຂ້ານ້ອຍທັງຫລາຍ ຂໍນ້ອມຖວາຍ ພັຕຕາຫາຣ ກັບ ທັງເຄື່ອງບໍຣິວາຣທັງຫລາຍເຫລົ່ານີ້ ແກ່ພຣະສົງຄ໌ ຂໍ ພຣະພິກຂຸສົງຄ໌ ຈົ່ງຮັບ ພັຕຕາຫາຣ ກັບ ທັງເຄື່ອງບໍຣິວາຣທັງຫລາຍເຫລົ່ານີ້ ຂອງພວກຂ້ານ້ອຍ ທັງຫລາຍ ເພື່ອປໂຍດແລະຄວາມສຸກ ຂອງພວກຂ້ານ້ອຍ ທັງຫລາຍ ຕລອດກາລນານເທີ້ນ ຯ

 

2. ຄຳຖວາຍສັງຄະທານອຸທິສ
ອິມານິ ມະຍັງ ພັນເຕ ບິນດະພັຕຕານິ ມະຕະກະພັຕຕານິ ສະປະຣິວາຣານິ ພິກຂຸສັງຄັສສະ ໂອໂນຊະຍາມະ ສາທຸ ໂນ ພັນເຕ ພິກຂຸສັງໂຄ ອິມານິ ບິນດະພັຕຕານິ ມະຕະກະພັຕຕານິ ສະປະຣິວາຣານິ ປະຕິກຄັນຫາຕຸ ອັມຫາກັນເຈວະ ມາຕາປິຕຸ ອາທີນັນຈະ ຍາຕະການັງ ກາລະກາຕານັງ ທີຄະຣັຕຕັງ ຫິຕາຍະ ສຸຂາຍະ

 

ຂ້າແຕ່ພຣະສົງຄ໌ຜູ້ຈະເຣີນ ພວກຂ້ານ້ອຍທັງຫລາຍໝາຍມີ​………………………..ເປັນເຄົ້າມູລສັດທາ ຂໍນ້ອມຖວາຍ ເຂົ້າບິນດະບາດ ມະຕະກະພັຕຕາຫານ ກັບທັງເຄື່ອງ ບໍຣິວາຣທັງຫລາຍເຫລົ່ານີ້ ແກ່ພຣະພິກຂຸສົງຄ໌ ຂໍ ພຣະພິກຂຸສົງຄ໌ ຈົ່ງຮັບ ເຊິ່ງ ເຂົ້າບິນດະບາດ ມະຕະກະພັຕຕາຫານ ກັບທັງວັດຖຸ ປັດຈັຍຍະທານ ເຄື່ອງບໍຣິວາຣທັງຫລາຍນີ້ ຂອງພວກຂ້ານ້ອຍ ທັງຫລາຍ ເພື່ອປໂຍດແລະ ຄວາມສຸກ ແກ່ພວກຂ້ານ້ອຍ ທັງຫລາຍ ແລະ ແກ່ຍາຕທັງຫລາຍໝາຍມີ ( ບິດາມານດາ, ຍາຕິພີ່ນ້ອງ) ທີ່ຊື່ວ່າ………………………………………ຜູ້ລ່ວງລັບໄປນີ້ ຈົ່ງໄດ້ຮັບຜົນບຸນແລະຂໍໃຫ້ສຸກຍິ່ງໆຂຶ້ນໄປ ຕລອດກາລນານເທີ້ນ ຯ

( ບ່ອນຂີດກ້ອງ ຖ້າບໍ່ມີຕັກບາຕກໍຢ່າວ່າທ້ອນ )

 

3. ຄວາມປະກາດວັດຖຸທານ
ສຸທິນນັງ ວະຕະ ເມ ທານັງ ທານັງເມ ປະຣິສຸດທັງ ອາສະວັກຂະຍະວະຫັງ ນິພານະປັຈຈະໂຍ ໂຫຕຸ
ທຸຕິຍັມປິ ສຸທິນນັງ ວະຕະ ເມ ທານັງ ທານັງເມ ປະຣິສຸດທັງ ອາສະວັກຂະຍະວະຫັງ ນິພານະປັຈຈະໂຍ ໂຫຕຸ
ຕະຕິຍັມປິ ສຸທິນນັງ ວະຕະ ເມ ທານັງ ທານັງເມ ປະຣິສຸດທັງ ອາສະວັກຂະຍະວະຫັງ ນິພານະປັຈຈະໂຍ ໂຫຕຸ

ວັດຖຸທານທີ່ຂ້ານ້ອຍ ໄດ້ໃຫ້ດີແລ້ວ ຂໍຈົ່ງເປັນວັດຖຸທານອັນບໍຣິສຸທ ຂໍໃຫ້ເຖິງເຊິ່ງ ຄວາມສິ້ນໄປ ແຫ່ງອາສະວະກິເລສ ເຄື່ອງດອງສັນດານ ແລະຂໍໃຫ້ເຖິງພຣະນິພພານໃນອານະຄົດຕະການພາຍ ເບື້ອງໜ້ານັ້ນເທີ້ນ

 

4. ຄຳຖວາຍອັຕຖະປະຣິກຂານແກ່ພຣະພິກຂຸອົງດຽວ
ອິມານິ ມະຍັງ ພັນເຕ ອັຕຖະປະຣິກຂາຣະໂຈຣານິ ສະປະຣິວາຣານິ ສີລະວັນຕັສສະເທມະ ສາທຸໂນພັນເຕ ສີລະວາ ອິມານິ ອັຕຖະປະຣິກຂາຣະໂຈຣານິ ສະປະຣິວາຣານິ ປະຕິກຄັນຫາຕຸ ອັມຫາກັງ ທີຄະຣັຕຕັງ ຫິຕາຍະ ສຸຂາຍະ

ຂ້າແຕ່ທ່ານຜູ້ຈະເຣີນ ພວກຂ້ານ້ອຍທັງຫລາຍ ຂໍນ້ອມເຄື່ອງປະຣິກຂານແປດປະການ ກັບທັງເຄື່ອງບໍຣິວາຣທັງຫລາຍເຫລົ່ານີ້ ແດ່ທ່ານຕົນທະຣົງສີລອັນບໍຣິສຸທ ຂໍທ່ານຈົ່ງຮັບ ເຊິ່ງ ເຄື່ອງປະຣິກຂານແປດປະການ ກັບທັງເຄື່ອງບໍຣິວາຣທັງຫລາຍເຫລົ່ານີ້ ຂອງພວກຂ້ານ້ອຍ ທັງຫລາຍເພື່ອປໂຍດແລະຄວາມສຸກ ຄວາມຈະເຣີນແກ່ພວກຂ້ານ້ອຍທັງຫລາຍ ຕລອດກາລນານເທີ້ນ.

 

ໝາຍເຫດ: ຖ້າຖວາຍກອງອັຕຖະ 2-3 ກອງ ສະເພາະເຈາະຈົງພຣະເຖຣະຄຣູບາອາຈາຣຢູ່ທີ່ດຽວນັ້ນ ໃຫ້ວ່າ ສີລະວັນໂຕ ເທມະ ສາທຸໂນພັນເຕ ອິມານິ ອັຕຖະປະຣິກຂາຣະໂຈຣານິ ປະຕິກຄັນຫາຕຸ ໄປ​……………

ຖ້າຖວາຍ 4 ກອງຂຶ້ນໄປ ສະເພາະເຈາະຈົງ ໃຫ້ວ່າ ພິກຂຸສັງຄັສສະ ເທມະ ສາທຸໂນພັນເຕ ພິກຂຸສັງຄໂຄ ອິມານິ ໄປ​……………

 

Credit: dhammalao