ບໍ່ແກ້ວລົບລ້າງ 7 ໂຄງການຂອງນັກລົງທຶນ ທີ່ອະນຸມັດໄປແລ້ວແຕ່ບໍ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ

ບໍ່ແກ້ວລົບລ້າງ 7 ໂຄງການຂອງນັກລົງທຶນ ທີ່ອະນຸມັດໄປແລ້ວແຕ່ບໍ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ

12th August 2020 0 By Admin

ໜັງສືພິມວຽງຈັນທາມ ໄດ້ລາຍງານວ່າ: ຮູ້ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້, ທ່ານ ບົວຄົງ ນາມມະວົງ, ເຈົ້າແຂວງບໍ່ແກ້ວ ໄດ້ແຈ້ງວ່າ ບັນດາໂຄງການລົງທຶນພາຍໃນແຂວງທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸ ຍາດລົງທຶນໄປແລ້ວແຕ່ບໍ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ເຊີ່ງຖືເປັນການຈັບຈອງທີ່ແກ່ຍາວເວລາ, ກົດໜ່ວງທ່ວງດຶງການພັດທະນາ ແລະ ເປັນການດໍາເນີນທຸລະກິດທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມລະບຽບກົດໝາຍ,

.

ເຊິ່ງທາງແຂວງໄດ້ດໍາເນີນການກວດກາ ແລະ ລົບລ້າງໄປແລ້ວ 7 ໂຄງການ ເຊິ່ງເປັນໂຄງການຂອງນັກລົງທຶນທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ.

.

ນອກນັ້ນອໍານາດການປົກຄອງແຂວງຍັງໄດ້ກວດກາ ບັນດາໂຄງການລົງທຶນປູກກ້ວຍພາຍໃນແຂວງເຊິ່ງມີ 60 ບໍລິສັດ, ໃນນີ້ ພົບເຫັນມີພຽງ 13 ບໍລິສັດທີ່ປະກອບເອກະສານຖືກຕ້ອງ ແລະ ຄົບຖ້ວນ ແລະ ຍັງບໍ່ສາມາດແກ້ໄຂໄດ້ຍ້ອນເຈົ້າຂອງໂຄງການໄດ້ເດີນທາງກັບຄືນປະເທດໃນໄລຍະທີ່ມີ ການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ເຮັດໃຫ້ມີຄວາມຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ລໍຖ້າຈົນກ່ວາເຂົາ ເຈົ້າຈະກັບຄືນມາ ຈຶ່ງຈະສາມາດດໍາເນີນຂັ້ນຕອນຕ່າງໆຕໍ່ໄປໄດ້.