ພາກພູມໃຈ 12 ສິງຫາ ວັນປົກປັກຮັກສາປະຊາກອນຊ້າງ “ວັນ​ຊ້າງ​ໂລກ​”

ພາກພູມໃຈ 12 ສິງຫາ ວັນປົກປັກຮັກສາປະຊາກອນຊ້າງ “ວັນ​ຊ້າງ​ໂລກ​”

12th August 2020 0 By Admin

ພາກພູມໃຈ “ວັນນີ້ 12 ສິງຫາ 2020 ແມ່ນວັນປົກປັກຮັກສາປະຊາກອນຊ້າງ, ເປັນທີ່ຮູ້ກັນດີແລ້ວວ່າ ອານາຈັກລາວລ້ານຊ້າງ ຫຼື ດິນແດນລ້ານຊ້າງແຫ່ງ ສປປລາວ ຂອງພວກເຮົາໃນອະດີດເຄີຍມີປະຊາກອນຊ້າງຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ ທັງຊ້າງບ້ານ ແລະ ຊ້າງປ່າ”

.

1 ປະຈຸບັນນີ້ຈຳນວນຊ້າງແມ່ນກຳລັງໄດ້ຫຼຸດລົງ, ຊ້າງເປັນສັດທີ່ຕິດພັນໃນຈິດໃຈຂອງປະຊາຊົນຄົນລາວ, ດັ່ງນັ້ນພວກເຮົາຄວນຊ່ວຍກັນປົກປັກຮັກສາຊ້າງນຳກັນ, ເພື່ອໃຫ້ມີຄວາມໝັ້ນໃຈວ່າຊ້າງຈະໄດ້ກັບການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ໄດ້ຮັບຄວາມເຄົາລົບ. ທ່ານເດເຄີຍໄດ້ສຳພັດຊີວິດຂອງຊ້າງບໍ່ ແລະ ຢ່າລືມແບ່ງປັນປະສົບການກັບພວກເຮົາແນ່ເດີ້;

2 ຈົ່ງພ້ອມກັນປົກປ້ອງຊ້າງບ້ານ ແລະ ຊ້າງປ່າໃຫ້ຍືນຍົງຄົງຢູ່ກັບຄວາມເປັນຊາດລາວ ປະເທດລາວລ້ານຊ້າງ “ບຸກທະລຸດ້ານຈິນຕະນາການ ປ່ຽນວິກິດໃຫ້ກາຍເປັນໂອກາດ ຫັນປ່ຽນເຂດຂັດແຍ່ງຢູ່ເຂດປະຊາຊົນຖາງປ່າເຮັດໄຮ່ທີ່ເຄີຍເປັນເຂດວິຖີຊີວິດຕ່ອງໂສ້ອາຫານຂອງຊ້າງປ່າ ທີ່ເກີດຂື້ນ ແລະ ມີມາກ່ອນຊຸມຊົນທີ່ຈະເກີດ, ໃຫ້ກາຍເປັນເຂດທ່ອງທ່ຽວລະບົບນິເວດ ປັບປຸງ ພັດທະນາດຶງດູດເອົານັກທ່ຽວພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ໃຫ້ເຂົ້າມາທ່ຽວມາຊົມມາສຳພັດວິຖີຊີວິດແບບໃໝ່.”

.

3 ນຳໃຊ້ທ່າແຮງພື້ນຖານ ປ່ຽນວິກິດໃຫ້ເປັນໂອກາດເອກະລັກສະເພາະທ້ອງຖິ່ນ: 1 ປະຊາຊົນໄດ້ພົບເຫັນຊ້າງປ່າປະມານ 20 ໂຕ ກຳລັງລົງຫລິ້ນນໍ້າຢ່າງມ່ວນຊື່ນ ຢູ່ທີ່ເຂດບໍ່ຄໍາຂອງເມືອງວິລະບູລີ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ແລະ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ປະຊາຊົນທີ່ອາໄສຢູ່ໃນເຂດດັ່ງກ່າວຈົ່ງມີຄວາມລະມັດລະວັງນໍາກັນຕື່ມ, 2 ປະຊາຊົນໄດ້ມີການພັດທະນາຖຽງນາ ຢູ່ເຂດເມືອງວິລະບູລີ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ, ເພື່ອຫຼົບຫຼີກຊ້າງປ່າມາທໍາລາຍ ແລະ ຍັງນໍາໃຊ້ເປັນບ່ອນໄລ່ຊ້າງປ່າທີ່ຈະມາທໍາລາຍເຂົ້ານາ ແລະ ເຄື່ອງປູກຕື່ມອີກ, 3 ປະຊາຊົນໄດ້ພົບເບົ້າຫຼອມທອງຍຸກກ່ອນປະຫວັດສາດ ຕາມທົ່ງນາເຂດເມືອງວິລະບູລີ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ;

.

4 ມາດຕາ 24 ການລ່າສັດນໍ້າ ແລະ ສັດປ່າ ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສັດນໍ້າ ແລະ ສັດປ່າ ກໍານົດໄວ້ແຈ້ງຄື: 1 ສັດນໍ້າ ແລະ ສັດປ່າປະເພດຫວງຫ້າມ ທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນບັນຊີ I (ຊ້າງ, ເສືອ, ກະທິງ, ແຮດ, ປາຄ່າ ແລະ ອື່ນໆ), ແມ່ນບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ຫາ ຫຼື ລ່າ ຢ່າງເດັດຂາດ ເວັ້ນເສຍແຕ່ໃນກໍລະນີຈໍາເປັນ ເພື່ອການສຶກສາຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ການຂະຫຍາຍພັນ,ແຕ່ຕ້ອງໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກລັດຖະບານ,
2 ຖ້າວ່າສັດກໍ່ຄວາມເສຍຫາຍຢ່າງຫລວງຫລາຍຕໍ່ຊັບສິນຂອງບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງ, ຕ້ອງໄດ້ລາຍງານຕໍ່ອົງການປົກຄອງເມືອງ, ເທດສະບານ, ເພື່ອພິຈາລະນາແກ້ໄຂ, 3 ສໍາລັບສັດທີ່ກໍາລັງທໍາລາຍ, ກໍ່ກວນອາລະວາດຄົນ ຫລື ເປັນໄພອັນຕະລາຍ ຕໍ່ຊີວິດຂອງຄົນ ຕ້ອງແກ້ໄຂຢ່າງທັນການແລ້ວຈຶ່ງລາຍງານຕໍ່ການຈັດຕັ້ງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

.

5 ອານາຈັກລາວລ້ານຊ້າງໃນອະດີດ ແລະ ປັດຈຸບັນ ມີດັດສະນີບົ່ງຊີ້ສະພາບແຜນທີ່ການກະຈາຍຂອງຈຳນວນຊ້າງປ່າ ແລະ ຊ້າງບ້ານ:
1 ປະລິມານການກະຈາຍຫຼາຍກວ່າຈຳນວນ 50 ເຊືອກ,
2 ປະລິມານການກະຈາຍລະຫວ່າງຈຳນວນ 10-50 ເຊືອກ.
3 ປະລິມານການກະຈາຍຈຳນວນໜ້ອຍກວ່າ 10 ເຊືອກ (ຕາມຂໍ້ມູນ ອົງການ IUCN ປະຈຳ ສປປລາວ).

ຈາ​ກ: Lao Conservation Trust for Wildlife, Sourioudong Sundara