ເຊື່ອ​ກັນ​ວ່າ​ເປັນ​ສັດ​ນ​ຳ​ໂຊກ “ເຕົ່າ 2 ຫົວ” ຢູ່ພິພິດທະພັນສັດນໍ້າ ປະເທດສະວິດເຊີແລນ

ເຊື່ອ​ກັນ​ວ່າ​ເປັນ​ສັດ​ນ​ຳ​ໂຊກ “ເຕົ່າ 2 ຫົວ” ຢູ່ພິພິດທະພັນສັດນໍ້າ ປະເທດສະວິດເຊີແລນ

12th August 2020 0 By Admin

ເຕົ່າສອງຫົວ ຊື່ “ຍານຸສ” ເປັນເຕົ່າທີມີຄວາມຜິດປົກກະຕິ ເກີດມາມີສອງຫົວ,

ພາບ​ປະ​ກອບ

ປົກກະຕິ ສັດທີ່ມີຄວາມຜິດປົກກະຕິຂອງຮ່າງກາຍ ຈະມີອາຍຸ ບໍ່ຍືນ ແລະ ມັກເສຍຊີວິດ ຕັ້ງແຕ່ເກີດ,

ພາບ​ປະ​ກອບ

ແຕ່ ປີນີ້ ຍານຸສ ເຕົ່າສອງຫົວ ຢູ່ພິພິດທະພັນສັດນໍ້າ ປະເທດສະວິດເຊີແລນ ແມ່ນໃກ້ຈະມີອາຍຸ ຄົບຮອບ 23 ປີແລ້ວ,

ຖືເປັນສັດ ທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມຊົມຊອບ ຈາກເດັກນ້ອຍ ແລະ ນັກທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ຍັງເປັນສັດນໍາໂຊກ (Mascot) ໃຫ້ກັບພິພິດທະພັນດັ່ງກ່າວ.