ເອກະລັກສະເພາະທ້ອງຖີ່ນແຫ່ງດິນແດນທົ່ງໄຫຫີນ ແຂວງຊຽງຂວາງ “ໝາກ​ຈອງ”

ເອກະລັກສະເພາະທ້ອງຖີ່ນແຫ່ງດິນແດນທົ່ງໄຫຫີນ ແຂວງຊຽງຂວາງ “ໝາກ​ຈອງ”

11th August 2020 0 By Admin

ພາກພູມໃຈ “ໝາກຈອງຊຽງຂວາງໝາກໄມ້ຕາມລະດູການ

ອັນເປັນເອກະລັກສະເພາະທ້ອງຖີ່ນແຫ່ງດິນແດນທົ່ງໃຫຫີນ ແຂວງຊຽງຂວາງ

ມໍລະດົກໂລກປະຈຳປີ 2020 ແຫ່ງໃໝ່ ສປປລາວ.”

.