ເກີດ​ແລ້ວ​ທາ​ຍາດ ນະ​ນຸນ ຢູ​ທູບ​ເປີ້​ໄວ​ໜຸ່ມ ໄທ ໄດ້​ລູກ​ຊາຍ​ສົມ​ໃຈ ​ແຂງ​ແຮງ ທັງ​ແມ່ ແລະ ລູກ ຍິນ​ດີ​ນຳ

ເກີດ​ແລ້ວ​ທາ​ຍາດ ນະ​ນຸນ ຢູ​ທູບ​ເປີ້​ໄວ​ໜຸ່ມ ໄທ ໄດ້​ລູກ​ຊາຍ​ສົມ​ໃຈ ​ແຂງ​ແຮງ ທັງ​ແມ່ ແລະ ລູກ ຍິນ​ດີ​ນຳ

11th August 2020 0 By Admin

You are unauthorized to view this page.