ປະກາດຮັບສະໝັກວຽກ 1000 ຕໍາແໜ່ງ ! ​ສາຍ​ຊ່າງລອງ​ໄປ​ສະ​ໝັກ​ໄດ້​ເລີຍ ລ້ຽງ​ເຂົ້າ​ຟ​ຣີ 3 ຄາບ ມີ​ທີ່​ພັກ​ໃຫ​້

ປະກາດຮັບສະໝັກວຽກ 1000 ຕໍາແໜ່ງ ! ​ສາຍ​ຊ່າງລອງ​ໄປ​ສະ​ໝັກ​ໄດ້​ເລີຍ ລ້ຽງ​ເຂົ້າ​ຟ​ຣີ 3 ຄາບ ມີ​ທີ່​ພັກ​ໃຫ​້

11th August 2020 0 By Admin

ຂ່າວດີຂ່າວດີທີ່ສຸດສາຍ​ຊ່າງໃຜຍັງວ່າງວຽກວ່າງງານ ​ຕ້ອງ​ລອງ​ສະ​ໝັກ​ທີ່​ນີ້ ມີລ້ຽງເຂົ້າ 3 ຄາບ ພ້ອມທີ່ພັກອາໄສຢູ່ແບບຟຣີໆ ບໍ່ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃດໆທັງສິ້ນ.

ເຊິ່ງຕໍາແໜ່ງວຽກທີ່ຕ້ອງການມີຄືຊ່າງໄຟຟ້າ, ວິຊາການ ໄຟ້ຟ້າ ທີ່ມີປະສົບການສູງ 50-100 ຄົນ ເງິນໄດ້ເປັນມື້ 200.​000 ກີບ/ມື້,  ພ້ອມລ້ຽງເຂົ້າ 3 ຄາບ, ມີຫໍພັກໃຫ້ຢູ່ ເຮັດວຽກ9ຊົ່ວໂມງ ຕໍ່ມື້.

ນອກຈາກນີ້ແມ່ນຕໍາແໜ່ງຊ່າງຈອດເຫລັກ 50-100ຄົນ ຈ້າງເປັນມື້ 150.000ກີບ/ມື້, ລ້ຽງເຂົ້າ3 ຄາບ, ມີຫໍພັກໃຫ້ຢູ່; ຊ່າງໄມ້ຕີແບບ ເຂົ້າແບບ 100-200ຄົນ ຈ້າງເປັນມື້ 150.000ກີບ/ມື້, ລ້ຽງ ເຂົ້າ3 ຄາບ ມີຫໍພັກໃຫ້ຢູ່ ແລະ ກຳມະກອນມັດເຫລັກ, ຄົດເຫລັກ 400-500ຄົນ ຈ້າງເປັນມື້ 100.000ກີບ/ມື້,  ລ້ຽງເຂົ້າ3 ຄາບ ມີຫໍພັກໃຫ້ຢູ່ເຊັ່ນກັນ

ດ້ານເງື່ອນໄຂການສະໝັກ ຕ້ອງມີໃບກວດສຸຂະພາບ, ມີບັດປະຈຳຕົວ, ມີປຶ້ມສໍາມະໂນຄົວ, ມີໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່ ແລະ ໃບປະກາດ ຫາກໃຜສົນໃຈໂທສອບຖາມໄດ້ທີ່ເບີ 020 5511 0766; ສ່ວນສະຖານທີ່ເຮັດວຽກແມ່ນໃກ້ຖະໜົນ 450ປີ ເຂດເສດຖະກິດກວມລວມ ໄຊເສດຖາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.

ຈາກ: https://www.laothai.net/